Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

वर्णनात्मक नोंदी 1ली ते 8वी

       वर्णनात्मक नोंदी 1ली ते 8वी


अनु क्र

प्रगतिपत्रक नोंदी

 लिंक

 1

विशेष प्रगती

 क्लिक  करा

 2

 आवड व छंद

 क्लिक  करा

 3

 आवश्यक सुधारणा

 क्लिक  करा

 4

 6 वी ते 8 वी नोंदि

 क्लिक करा

 

 

 

 

 

  

     पहिली नोंदी

 

 1

 मराठी

 क्लिक करा

 2

 गणित

 क्लिक करा

 3

 इंग्रजी

 क्लिक कर

 4

 कला

 क्लिक करा

 5

 कार्यानुभव

 क्लिक करा

 6

 शारिरिक शिक्षण

 क्लिक करा

 

   दूसरी नोंदी

 

 


 

 1

 मराठी

 क्लिक करा

 2

 इंग्रजी

 क्लिक करा

 3

 गणित

 क्लिक करा

 4

 कला

 क्लिक करा

 5

 कार्यानुभव

 क्लिक करा

 6

 शारिरिक शिक्षण

 क्लिक करा

 

 

    तिसरी नोंदी

 

 1

 मराठी

 क्लिक करा

2

 इंग्रजी

 क्लिक करा

 3

 गणित

 क्लिक करा

 4

 परिसर अभ्यास

 क्लिक करा

 5

 कला

 क्लिक करा

 6

 कार्यानुभव

 क्लिक करा

 

 7

 शारिरिक शिक्षण

क्लिक करा

 

   चौथी नोंदी

 

 1

 मराठी

 क्लिक करा

 2

 इंग्रजी

 क्लिक करा

 3

 गणित

 क्लिक करा

 4

 परिसर अभ्यास -1

 क्लिक करा

 5

 परिसर अभ्यास-2

 क्लिक करा

 6

 कला

 क्लिक करा

 7

 कार्यानुभव

 क्लिक करा

 8

 शारिरिक शिक्षण

 क्लिक करा

 

  पाचवी नोंदी


 

 1

 मराठी

 क्लिक करा

 2

 हिंदी

 क्लिक करा

 3

इंग्रजी

 क्लिक करा

 4

 गणित

 क्लिक करा

 5 

 गणित सेमी

 क्लिक करा

 6

 परिसर अभ्यास

 क्लिक करा

 7

 कला

 क्लिक करा

 8

 कार्यानुभव

 क्लिक करा

 9

 शारिरीक शिक्षण

  क्लिक करा


  

 

 

 

 


 

वर्णनात्मक नोंदी 6 वी

अनु क्र

   विषय

     लिंक

1
मराठी
2
हिंदी
3
इंग्रजी
4
गणित
5
गणित सेमी
6
सामान्य विज्ञान
7
सामान्य विज्ञान सेमी
8
सामाजिक शास्त्रे
9
कला
10
कार्यानुभव
11
शारिरिक शिक्षण
 


  वर्णनात्मक नोंदी 7 वी

अनु क्र

   विषय

     लिंक

1
मराठी
2
हिंदी
3
इंग्रजी
4
गणित
5
गणित सेमी
6
सामान्य विज्ञान
7
सामान्य विज्ञान सेमी
8
सामाजिक शास्त्रे
9
कला
10
कार्यानुभव
11
शारिरिक शिक्षण
 

 वर्णनात्मक नोंदी 8 वी


अनु क्र

   विषय

     लिंक

1
मराठी
2
हिंदी
3
इंग्रजी
4
गणित
5
गणित सेमी
6
सामान्य विज्ञान
7
सामान्य विज्ञान सेमी
8
सामाजिक शास्त्रे
9
कला
10
कार्यानुभव
11
शारिरिक शिक्षण
 


   प्रगतिपत्रक नोंदी

 अनु क्र

प्रगतिपत्रक नोंदी

 लिंक

 1

विशेष प्रगती

 क्लिक  करा

 2

 आवड व छंद

 क्लिक  करा

 3

 आवश्यक सुधारणा

 क्लिक  करा

 4

 1 ली ते 5 वी नोंदी

 क्लिक करा

 

 

 

 

 

 
🏮 *नववी दहावी मराठी व्याकरण*
🏮 *पाचवी शिष्यवृत्ती इंग्रजी*
*🏮पाचवी शिष्यवृत्ती मराठी*
🟥 *पाचवी नवोदय भाषा चाचणी सराव*
*🟥पाचवी नवोदय गणित चाचणी सराव*
*🟥पाचवी नवोदय मानसिक क्षमता चाचणी सराव*
*🟥आठवी शिष्यवृत्ती भाषा*
🟥 *भाषणसंग्रह*
*🟥पाचवी शिष्यवृत्ती चाचणी सराव*
🟥 *बोधकथा*
*🏮प्रकल्प यादी 1ली ते 8वी विषयानुसार*
🟥 *इंग्रजी गोष्टी*
*🟥10 वी प्रश्नपेढी*
*🟥पहिली ते आठवी वार्षिक नियोजन*
🟥 *इंग्रजी निबंध*
🟥 *नमुना प्रश्नपत्रिका*
🟥 *Idioms and phrases-1*
*🏮वर्णनात्मक नोंदी*
*🏮प्रकल्प यादी 1ली ते 8वी विषयानुसार*
*🏮पाचवी नवोदय सराव*


           
           

 
           1 टिप्पणी: