Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

वर्णनात्मक नोंदी

              वर्णनात्मक नोंदी 

     पहिली नोंदी

 

 1

 मराठी

 क्लिक करा

 2

 गणित

 क्लिक करा

 3

 इंग्रजी

 क्लिक करा

 4

 कला

 क्लिक करा

 5

 कार्यानुभव

 क्लिक करा

 6

 शारिरिक शिक्षण

 क्लिक करा

    दूसरी नोंदी

 

 

 

 

 1

 मराठी

 क्लिक करा

 2

 इंग्रजी

 क्लिक करा

 3

 गणित

 क्लिक करा

 4

 कला

 क्लिक करा

 5

 कार्यानुभव

 क्लिक करा

 6

 शारिरिक शिक्षण

 क्लिक करा
    तिसरी नोंदी

 

 1

 मराठी

 क्लिक करा

2

 इंग्रजी

 क्लिक करा

 3

 गणित

 क्लिक करा

 4

 परिसर अभ्यास

 क्लिक करा

 5

 कला

 क्लिक करा

 6

 कार्यानुभव

 क्लिक करा

 7

 शारिरिक शिक्षण

क्लिक करा

 

   चौथी नोंदी

 

 1

 मराठी

 क्लिक करा

 2

 इंग्रजी

 क्लिक करा

 3

 गणित

 क्लिक करा

 4

 परिसर अभ्यास -1

 क्लिक करा

 5

 परिसर अभ्यास-2

 क्लिक करा

 6

 कला

 क्लिक करा

 7

 कार्यानुभव

 क्लिक करा

 

 शारिरिक शिक्षण

 क्लिक करा

 

  पाचवी नोंदी

 

 1

 मराठी

 क्लिक करा

 2

 हिंदी

 क्लिक करा

 3

इंग्रजी

 क्लिक करा

 4

 परिसर-1

 क्लिक करा

 5 

 परिसर-2

 क्लिक करा

 6

 कला

 क्लिक करा

 7

 कार्यानुभव

 क्लिक करा

 8

 शारिरिक शिक्षण

 क्लिक करा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment