Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

शनिवार, २३ जानेवारी, २०२१

इयत्ता पहिली, शारिरीक शिक्षण- वर्णनात्मक नोंदी

१. नियमित स्वच्छ व नीटनेटका राहतो. 
२. वाईट सावयी कोणत्या आहेत हे इतरांना सांगतो.
 ३. दररोज व्यायाम नियमित करतो. 
४. नखे व केस नियमित कापतो.
 ५. प्रामाणिकपणाने वागतो महत्वाचे गुण आहे. ६. खेळाडूवृत्तीने प्रत्येक खेळ खेळतो. 
७. रोज रात्री झोपण्या पूर्वी स्वच्छ दात घासतो. ८. खेळाडू वृत्ती हा महत्वाचा गुण आहे.
 ९. दररोज प्राणयाम नियमित करतो.
 १०. दररोज किमान एक तरी आसन करतो. 
११. वाईट सवयी पासून स्वत: दूर ठेवतो.
 १२. वाईट व्यसना पासून स्वत: दूर ठेवतो. 
१३. स्वता:च्या पोशाख बाबत अतिशय दक्ष असतो . 
१४. दररोज कोणतातरी एक खेळ खेळतोच.
 १५. खेळाचे महत्व पटून देतो .
 १६. विश्रांतीचे महत्व पटून देतो.
 १७. व्यायामाचे फायदे पटून देतो. 
१८. स्पर्धच्या वेळी आपल्या गटाचे नेतृत्व करतो. १९. दूरदर्शन वरील खेळांची सामने आवडीने पाहतो. 
२०. आवडत्या खेळांची संपूर्ण माहिती अचूकपणे सांगतो. 
२१. पारंपारिक खेळचे नाव व माहिती स्पष्ट सांगतो. 
२२. व्यायाम कशा प्रकारे केला ते सांगतो. 
२३. आसनांची कृती कशी केली ते स्पष्ट सांगतो . २४. विचारलेल्या प्रश्नांची योग्य व अचूक उत्तरे सांगतो.
 २५. आवडत्या खेळाचे नियम अचूकपणे सांगतो. २६. आवडत्या सूचविलेल्या खेळाचे नियम स्पष्टपणे सांगतो.
 २७. सूचविलेल्या आसनाचे प्रकार स्पष्ट सांगतो. २८. खेळलेल्या खेळासंदर्भात स्वता:चा अनुभव सांगतो. 
२९. विचारलेल्या प्रश्नांची स्पष्ट व योग्य स्वरुपात उत्तरे देतो. 
३०. खेळ खेळताना कोणकोणत्या दक्षता घेव्या ते सांगतो सांगतो. 
३१. मनोरा कृती करताना दक्षता घेतो. 
३२. इशाऱ्यावर हालचाली करतो.
 ३३. शिकवलेले सर्व व्यायाम प्रकार करून छान दाखवतो. 
३४. योग्य प्रथोमाचार करतो.
 ३५. विविध प्रकारे उड्या मारतमारत पुढे जातो. ३६. विविध प्रकारे तोल सांभाळतो.
 ३७. अवतरण करतो.
 ३८. विविध प्रकारे चेंडू हाताळतो .
 ३९. सर्व हालचालींचा सराव करतो. 
४०. योग्य शरीरस्थिती राखतो. 
४१. योगाभ्यासाची माहिती स्वतःहुन जाणून घेतो. 
४२. मैदान स्वच्छ ठेवण्यास् स्वतःहुन मदत करतो. 
४३. साहित्याची हालचाल योग्यरित्या करतो.
 ४४. अनुकरात्मक हालचाली छान करतो. 
४५. शिकविल्याप्रमाणे लटकणे, रोल करणे कृती करतो. 
४६. खेळात सहभागी होतो. 
४७. विविध स्पर्धेमध्ये आवडीने भाग घेतो.
 ४८. सावधान, विश्राम कृती करतो.
 ४९. टी.व्ही.शीतपेय यांच्या दुष्परिणामांची जाणीव आहे.
 ५०. आरोग्य विषयक सवयीचे पालन करतो.

 अडथळ्याच्या नोंदी:
 १. खेळाच्या तासाला वर्गातच बसतो.
 २. मैदानी खेळत सहभागी होत नाही. 
३. नखे व केस अकारण वाढवतो.
 ४. चांगल्या सवयींचे पालन करत नाही.
 ५. वाईट सवयींन आहारी लवकर जातो.
 ६. कोणत्याच खेळाची आवड नाही.
 ७. स्वच्छतेचे महत्व नानत नाही.
 ८. इतर मुले खेळात असताना नुसताच पाहत असतो.
 ९. खेळायला बोलावल्यावर आजरी आहे असे खोटे सांगतो. 
१०. क्रीडागनावर उगाचच कचरा करतो. 
११. सांघिक खेळत खोटे पाना खेळतो.
 १२. खेळाची नवे माहित नाही. १३. सुचविलेले व्यायामाचे प्रकार चुकीचे करतो.
 १४. विचारलेल्या प्रश्नाची चुकीचे उत्तरे देतो.
 १५. वैयक्तिक शर्यतीत भाग घेत नाही.
 १६. व्यायामाचे महत्व समजून घेत नाही. 
१७. आसने करायचा कंटाळा करतो.
 १८. चांगल्या सवयींचे पालन करत नाही.
 १९. वाईट सवय वाईट आहे सांगतो पण सोडत नाही . 
२०. सुचविलेले व्यायाम प्रकार संदर्भात माहिती चुकीची सांगतो. 
२१. आवडत्या खेळाचे नियम चुकीच्या पद्धतीने सांगतो. 
२२. सुचविलेल्या खेळाचे नियम चुकीच्या पद्धतीने सांगतो . 
२३. स्वताला आवडणाच्या खेळाची माहिती माहित नाही. 
२४. दिलेल्या सूचना एकूण कृती करत येत नाही . २५. सुचविलेल्या व्यायाम प्रकारची कृती करता येत नाही. 
२६. दिलेल्या खेळाच्या साहित्याच्या वापर करता येत नाही.
 २७. दिलेल्या खेळाच्या साहित्यास चुकीचे पद्धतीने सांगतो.
 २८. खेळ खेळताना दक्षता घेण का आवश्यक आहे ते माहित नाही. 
२९. शर्यती मध्ये सहभागी होत नाही .
३०. शर्यती मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा नसते. ३१. क्रीडांगणात कचरा करतो. 
३२. सांघिक स्पर्धेत भाग घेत नाही. 
३३. वैयक्तिक स्पर्धेत भाग घेत नाही .
३४. क्रीडांगण स्वच ठेवत नाही. 
३५. स्वच्छतेचे महत्व नानत नाही.
 ३६. खेळायला बोलावल्यावर आजरी आहे असे खोटे सांगतो. 
३७. विचारलेल्या प्रश्नाची उत्तरे देता येत नाही. ३८. शिक्षकांच्या अनुपस्थितीत गटात भांडण करतो.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा