Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

आठवी शिष्यवृत्ती भाषा

 

        आठवी शिष्यवृत्ती भाषा


अनु क्र
घटकाचे नाव
टेस्ट लिंक

1
समानार्थी शब्द-1

समानार्थी शब्द-2

समानार्थी शब्द-3

समानार्थी शब्द-4
2
विरुद्धार्थी शब्द-1

विरुद्धार्थी शब्द-2
3
शुद्ध  अशुद्ध शब्द
4
आलंकारिक शब्द
5
शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द

वाक्प्रचार

म्हणी

परिभाषिक शब्द

वर्णविचार

संधी

नाम 

सर्वनाम

विशेषण

क्रियापद

क्रियाविशेषण अव्यय

शब्दयोगी अव्यय

उभयान्वयी अव्यय

केवलप्रयोगी अव्यय

लिंगविचार

वचन

विभक्ती
क्लिक करा

प्रयोग
क्लिक करा

वाक्याचे प्रकार
क्लिक करा

विरामचिन्हे
क्लिक करा

काळ
क्लिक करा

समास व प्रकार
क्लिक करा

अलंकार
क्लिक करा

वृत्ते
क्लिक करा

साहित्यप्रकार
,टोपणनाव,व सामान्य  
ज्ञान
क्लिक करा















































No comments:

Post a Comment