Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

इयत्ता दहावी

अनु क्र.

         विषय

          लिंक

    1
     मराठी
    2
हिंदी(लोकवाणी)
हिंदी(लोकभारती)
    3
    इंग्रजी
    4
    गणित-१
    5
   गणित-२
    6
   गणित सेमी-1
    7
   गणित सेमी-2
    8
   विज्ञान-१
    9
   विज्ञान-२
   10
   विज्ञान सेमी-1
   11
   विज्ञान सेमी-2
   12
   इतिहास राज्यशास्त्र
  13
   भूगोल
  14
    प्रश्नपेढी  पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यासअनु क्रवर्ग ली ते 10 वी

संपूर्ण अभ्यास लिंक
1
पहिली
2
दुसरी
3
तिसरी
4
चौथी
5
पाचवी
6
सहावी
7
सातवी
8
आठवी
9
नववी
10
दहावी
11
नवोदय सराव
12
पाचवी शिष्यवृत्ती
13
आठवी शिष्यवृत्ती
14
१ली ते ८वी नोंदी
15
निबंध
16
भाषणसंग्रह
17
बोधकथा
18
नमुना प्रश्नपत्रिका
19
1ली ते 8 वी प्रकल्प
20
सामान्य ज्ञान21
English grammar
22
Moral stories
23
Essay
24
संगणक व माहिती तंत्रज्ञान 

 

 

 

 

 

हिंदी निबंध

क्लिक करा

 

हिंदी कहानी

क्लिक करा

बेरीज सोडवा

क्लिक करा

वजाबाकी सोडवा

क्लिक करा

गुणाकार सोडवा

क्लिक करा

मराठी व्याकरण

क्लिक करा

इंग्रजी व्याकरण

क्लिक करा

बाराखडी

क्लिक करा

बाराखडी मराठी व इंग्रजी

क्लिक करा

ऑनलाईन नोंदि

क्लिक करा

सोपे इंग्रजी निबंध

क्लिक करा

Moral stories

क्लिक करा

प्रार्थना

क्लिक करा

 

समुहगीत

क्लिक करा

 

सुविचार

क्लिक करा

 

सोपे वाक्यवाचन

क्लिक करा

 

पाढे मराठी

क्लिक करा

 

Multiplication table

क्लिक करा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 comments:

 1. वर्ग 9वा &10वा गणीत1 &2 मराठीत उपल्ब्ध नाही.
  कृपया उपलब्ध करुन द्यावेत.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ok काम सुरु आहे. लवकरच उपलब्ध होतील.

   Delete