Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

इयत्ता दहावीअनु क्र.

         विषय

          लिंक

    1
     मराठी
    2
हिंदी(लोकवाणी)
हिंदी(लोकभारती)
    3
    इंग्रजी
    4
    गणित-१
    5
   गणित-२
    6
   गणित सेमी-1
    7
   गणित सेमी-2
    8
   विज्ञान-१
    9
   विज्ञान-२
   10
   विज्ञान सेमी-1
   11
   विज्ञान सेमी-2
   12
   इतिहास राज्यशास्त्र
  13
   भूगोल
  14
    प्रश्नपेढी  पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यासअनु क्रवर्ग ली ते 10 वी

संपूर्ण अभ्यास लिंक
1
पहिली
2
दुसरी
3
तिसरी
4
चौथी
5
पाचवी
6
सहावी
7
सातवी
8
आठवी
9
नववी
10
दहावी
11
नवोदय सराव
12
पाचवी शिष्यवृत्ती
13
आठवी शिष्यवृत्ती
14
१ली ते ८वी नोंदी
15
निबंध
16
भाषणसंग्रह
17
बोधकथा
18
नमुना प्रश्नपत्रिका
19
1ली ते 8 वी प्रकल्प
20
सामान्य ज्ञान21
English grammar
22
Moral stories
23
Essay

2 comments:

 1. वर्ग 9वा &10वा गणीत1 &2 मराठीत उपल्ब्ध नाही.
  कृपया उपलब्ध करुन द्यावेत.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ok काम सुरु आहे. लवकरच उपलब्ध होतील.

   Delete