Godavari Tambekar

Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

Saturday, 6 August 2022

August 06, 2022

बोटांचे ठसे उमटवूया👉चित्रातील बोटांच्या ठशाचे निरीक्षण करा

👉रंगामध्ये बोटे बुडवून त्याचे ठसे कागदावर उमटवा.

👉ठशापासून विविध आकारांची चित्रनिर्मिती करा.

👉रंग ओळखा