Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

इयत्ता -तिसरीअ क्र
      विषय
   टेस्ट लिंक
      मराठी
2
       इंग्रजी
      गणित
परिसर अभ्यास
*
पहिली ते आठवी प्रकल्प


       * वर्णनात्मक नोंदी *

अ. क्र
      विषय
डाउनलोड  लिंक
     मराठी
 क्लिक करा
     इंग्रजी
क्लिक करा
    गणित
क्लिक करा
  कला
क्लिक करा
कार्यानुभव
क्लिक करा
शारीरिक शिक्षण
क्लिक करा  

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

अनु क्रवर्ग ली ते 10 वी

संपूर्ण अभ्यास लिंक
1
पहिली
2
दुसरी
3
तिसरी
4
चौथी
5
पाचवी
6
सहावी
7
सातवी
8
आठवी
9
नववी
10
दहावी
11
नवोदय सराव
12
पाचवी शिष्यवृत्ती
13
आठवी शिष्यवृत्ती
14
१ली ते ८वी नोंदी
15
निबंध
16
भाषणसंग्रह
17
बोधकथा
18
नमुना प्रश्नपत्रिका
19
1ली ते 8 वी प्रकल्प
20
सामान्य ज्ञान21
English grammar
22
Moral stories
23
Essay


           
1 comment: