Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

Tuesday, 11 January 2022

सातवी शारीरिक शिक्षण

 शारीरिक शिक्षण➨ खेळामध्ये खिलाडूवृत्ती दाखवतो.


➨स्वच्छतेचे महत्व जाणतो. नेहमी स्वच्छ राहतो.


➨ परिसर स्वच्छ ठेवण्यास तत्परता दाखवतो.


➨ योगासनाचे प्रकार मन लावून करतो.


➨ योगासनाचे प्रकार करून दाखवतो.


➨ योगासानाविषयी माहिती सांगतो.


➨ कोणत्याही खेळात स्वतःहून भाग घेतो.


➨ खेळाच्या विविध स्पर्धेत सहभागी होतो.


➨ वैयक्तिक खेळाच्या स्पर्धेत सहभागी होतो.


➨ सामुहिक खेळाच्या स्पर्धेत सहभागी होतो.


➨ खिलाडूवृत्ती हे महत्त्वाचे गुण आहे.


➨ एरोबिक्सचे व्यायामप्रकार मन लावून करतो.


➨ दूरदृर्शनवरील खेळाची सामने आवडीने पाहतो.


➨ विविध खेळाच्या नियमांची माहिती सांगतो.


➨ आवडत्या खेळाची संपूर्ण माहिती अचूकतेने देतो.


➨ पारंपारिक खेळ, नाव, माहिती सांगतो.


➨ स्पर्धेत आपल्या गटाचे नेतृत्त्व करतो.


➨ स्पर्धेत चुरशीने खेळतो.


➨ खिलाडू वृत्तीने प्रत्येक खेळ चुरशीने खेळतो


➨ प्राणायाम नियमितपणे करतो.


➨ सूर्यनमस्कार नियमितपणे करतो


➨ परिपाठामध्ये नेहमी सहभाग घेतो.


➨ स्वतःच्या पोषाखाबाबत जागरूक  आहे.


➨ मैदान स्वच्छ राखण्यास तत्पर राहतो.


➨ जय पराजय आनंदाने स्विकारतो


➨ पंचाच्या निर्णयाचे आदर करतो.


➨ खेळात राष्ट्रभक्ती मूल्याची जोपासना करतो.


➨ शालेय , खेळाच्या शिस्तीचे पालन करतो.


➨ विविध खेळाची माहिती करून घेतो.


➨ विविध खेळाच्या मैदानाची मापे सांगतो.


➨ विविध खेळातील प्रसिद्ध खेळाडूंची नावे सांगतो.


➨ कवायत संचलनात सहभागी होते.


➨ कवायतीचे खेडे व बैठे प्रकार मन लावून करतो.


➨ खेळाची विविध कौशल्य आत्मसात करतो.


➨ मैदानावरील विविध कामे आवडीने करतो.


➨ मित्रना  घेऊन मैदानाची आखणी करतो.


➨ आरोग्यदायी सवयीचे पालन करतो.


➨ मनोरंजक खेळात सहभागी होतो.


➨ शारीरिक श्रम आनंदाने करतो➨ आंतरराष्ट्रीय खेळाची माहिती करून घेतो.


➨ विविध योगासने कुशलतेने करतो.


➨ विविध योगासनाची माहिती घेतो.


➨ बैठे, खेडे कवायत प्रकार करतो.


➨ कवायत प्रकारची माहिती घेतो.


➨ साहित्य कवायत प्रकार करतो.


➨ विविध खेळाविषयी रुची ठेवतो.


➨ दैनंदिन शालेय खेळात भाग घेतो.


➨ आरोग्यासाठी व्यायामाचे महत्व जाणतो.


➨ सामुदाईक खेळात आवडीने सहभागी होते.


➨ वैयक्तिक खेळात आवडीने सहभागी होते.


➨ विविध खेळाची माहिती सांगतो.


➨ सुचणे प्रमाणे कृती करतो.


➨ विविध हालचाली त्वरित करतो.


➨ मुक्त हालचाली सुबकपणे करतो.


➨ आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी सतर्क असतो.


➨ सांघिक खेळात इतरांना मार्गदर्शन करतो.


➨ आरोग्या विषयी जागरूक आहे.


➨ स्वच्छतेच्या संदेशाचे पालन करतो.


➨ वेळेचे काटेकोर पणे पालन करतो.


➨ सर्व गोष्टी वेळेत पूर्ण करतो.


➨ मैदानाची निगा राखतो.


➨ क्रीडांगणाची आखणी करताना मदत करतो.


➨ प्रथमोपचार पेटीचा वापर करतो.


➨ प्रत्येक कृती सफाईदारपणे करतो.


➨ खेळत सहकार्यवृत्ती व आपसी संबंध जपतो.


➨ विविध व्यायामाचे प्रकार मन लावून करतो.


➨ शिक्षक नसताना इतरांना मार्गदर्शन करतो.


➨ सर्व खेळात उस्त्फुर्तपणे भाग घेतो.


➨ खेळात प्रामाणिकपणा हा महत्त्वाचे गुण आहे.


➨ आरोग्यासाठी नियमित व्यायाम करतो.


➨ तालबद्ध हालचाली सुबक करतो.


➨ गटात गटाचे नेतृत्व करतो


➨ खेळातून आनंद मिळवतो.


➨ गटातील सहकार्यांना मार्गदर्शन करतो.


➨ इतरांशी खिलाडू वृतीने वागतो.


➨ विविध खेळात व स्पर्धेत भाग घेतो.


➨ खेळाडू वृत्तीने प्रत्येक खेळ चुरशीने खेळतो.


➨ सर्व खेळाच्या नियमांचे पालन करतो.


➨ मैदानावरील खेळाचे नियम पाळतो.


➨ साहित्याची काळजीपूर्वक हाताळणी करतो.


➨ हस्तमुक्त हालचाली जलदपणे करतो.


➨ योगासनाचे प्रकार कुशलतेने करतो.


➨ खेळाचे महत्व समजून घेतो.


➨ सर्व खेळ आवड़ीने खेळतो.


➨ पारंपारिक खेळ आवडीने खेळती


➨ सुचवलिले व्यायाम प्रकारण अचूक करतो.


➨ खडे व बैठे कवायत प्रकार करतो


➨ सूर्यनमस्कार कुशलतेने करतो.


➨ सर्व खेलाचे  नियम पाळतो


➨ सूर्य नमस्कार कुशलतेने करतो.


➨ सर्व खेळाचे नियम जाणून घेतो.


➨ प्रकल्य खेळाची माहिती सादर करतो.


➨ प्रकल्प खेळाडूची माहिती सादर करतो.


➨ प्रकल्प खेळाचे नियम माहिती सादर करतो.


➨ अन्नघटका विषयी माहिती सांगतो.


➨ सकस आहाराचे महत्व जाणतो.


➨ विचारलेल्या प्रश्नांची योग्य व अचूक उत्तरे देतो.


➨ खेळाच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करतो.


➨ दिलेल्या सूचना ऐकून त्याप्रमाणे कृती करतो.


➨ खेळाचे मैदान स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतो


No comments:

Post a Comment