Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

मंगळवार, ११ जानेवारी, २०२२

प्रगतीपत्रक नोंदी - आवड व छंद

 प्रगतीपत्रक नोंदी  - आवड व छंद ➨   रेखाटनाची आवड आहे.

➨   प्रश्न सोडवण्याची आवड आहे.

➨   भाषेची आवड आहे.

➨   खेळात सहभागी होतो.
➨   लेखनाची आवड आहे.

➨   वाचनाची आवड आहे.

➨   कविता गायनाची आवड आवड आहे.

➨   अवांतर वाचन करणे

➨   गणिती आकडेमोड करतो

➨   कार्यानुभवातील वस्तु बनवितो

➨   स्पर्धा परीक्षामध्ये सहभागी होतो

➨   चित्रे काढतो

➨   गोष्ट सांगतो

➨   गाणी -कविता म्हणतो

➨   नृत्य, अभिनय ,नाटयीकरण करतो.

➨   कार्यानुभवातील वस्तू तयार करणे

➨   खो खो खेळणे

➨   क्रिकेट खेळणे

➨   संगणक हाताळणे

➨   गोष्टी ऐकणे

➨   कथा,कविता,संवाद लेखन करतो

➨   वाचन करणे

➨   लेखन करणे

➨   सायकल खेळणे

➨   चित्रे काढणे

➨   गीत गायन

➨   संग्रह करणे

➨   उपक्रम तयार करणे

➨   प्रतिकृती बनवणे

➨   प्रयोग करणे

   परिपाठात आवडीने सहभाग घेते

➨   समुहगीतांची आवड आहे

➨   बड़बड़ गितांची आवड आहे

➨   प्रार्थनांची आवड आहे

➨   उपक्रम सहभाग आवडीने घेते

➨   वाचन करणे

➨   रांगोळीकाढणे

➨   प्रवास करणे

➨   नक्षिकाम

➨   व्यायाम करणे

➨   वर्तमानपत्रे वाचनाची आवड आहे

➨   सुविचार वाचण्याची आवड आहे।

➨   गटचर्चेत आवडीने सहभाग घेते

➨   प्रात्यक्षिकात आवडीने सहभाग घेते

➨   स्वाध्याय आवडीने सोइवते

➨   गृहपाठ आवडीने पूर्ण करते

➨   हस्ताक्षर रूपर्धेत सहभागी होते

➨   संगणक हाताळणे

➨   चित्रे काढतो

➨   वाचनीय संग्रह करतो

➨   अक्षरलेखनाची आवड आहे

➨   राष्ट्रीय प्रतीकांचा मान ठेवतो

➨   सराव उताऱ्यांचे आकलन होते

➨   बोलताना प्रमाण भाषेचा वापर करतो

➨   वाचन-पाठाचा संग्रह करतो

➨   बोधकथा इ. संकलन करतो

➨   नृत्य करणे

➨   संगीत ऐकणे

➨   निबंध लेखनाची आवड आहे

➨   उतारे वाचनाची आवड आहे.


🛑  *संपूर्ण अभ्यास* 🛑

*पहिली ते दहावी अभ्यास, शिष्यवृत्ती, मराठी हिंदी इंग्रजी व्याकरण, गोष्टी,story साठी भेट दया*

*https://www.godavaritambekar.com/p/blog-page_47.html?m=1*

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

🔮 *वर्णनात्मक नोंदी 1ली ते 5वी*

https://www.godavaritambekar.com/p/blog-page_99.html?m=1

🔮 *वर्णनात्मक नोंदी 6 वी ते 8वी*

https://www.godavaritambekar.com/p/5-8.html?m=1

📕📗📘📙📕📗📘📙

*✳️इयत्ता दहावी सर्व विषय ऑनलाईन चाचणी*

https://www.godavaritambekar.com/p/blog-page_34.html?m=1

✳️ *इयत्ता नववी सर्व विषय ऑनलाईन चाचणी*

https://www.godavaritambekar.com/p/blog-page_93.html?m=1

*✳️इयत्ता आठवी सर्व विषय ऑनलाईन चाचणी*

https://www.godavaritambekar.com/p/blog-page_60.html?m=1

*✳️इयत्ता सातवी सर्व विषय ऑनलाईन चाचणी*

https://www.godavaritambekar.com/p/blog-page_32.html?m=1

*✳️इयत्ता सहावी सर्व विषय ऑनलाईन चाचणी*

https://www.godavaritambekar.com/p/blog-page_5.html?m=1

✳️ *इयत्ता पाचवी सर्व विषय ऑनलाईन चाचणी*

https://www.godavaritambekar.com/p/blog-page_64.html?m=1

*✳️इयत्ता चौथी सर्व विषय ऑनलाईन चाचणी*

https://www.godavaritambekar.com/p/blog-page_65.html?m=1

*✳️इयत्ता तिसरी सर्व विषय ऑनलाईन चाचणी*

https://www.godavaritambekar.com/p/blog-page_26.html?m=1

*✳️इयत्ता दुसरी सर्व विषय ऑनलाईन चाचणी*

https://www.godavaritambekar.com/p/blog-page_19.html?m=1

*✳️इयत्ता पहिली सर्व विषय ऑनलाईन चाचणी*

https://www.godavaritambekar.com/p/i.html?m=1


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा