Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

Tuesday, 11 January 2022

प्रगतीपत्रक नोंदी - आवश्यक सुधारणा

 

प्रगतिपत्रक नोंदी -   आवश्यक सुधारणा➨  उपक्रमामध्ये सहभाग असावा

➨  लेखनातील चुका टाळाव्या

➨  शुद्धलेखनामध्ये प्रगती करावे.

➨  शालेय परिपाठात, सहभाग असावा

➨  नकाशा वाचनाचा सराव करावा

➨  उदाहरणे सोडविण्याचा सराव करावा

➨  नियमित अभ्यासाची सवय लावावी

➨  वाचन,लेखनाकडे लक्ष द्यावे

➨  अभ्यासात सातत्य असावे

➨  अवांतर वाचन करावे

➨  शब्दांचे पाठातर करावे

➨  शब्दसंग्रह करावा

➨  बेरजेत हातच्याकडे लक्ष द्यावे

➨  नियमित शुद्धलेखन लिहावे

➨  गुणाकारात मांडणी योग्य करावी

➨  खेळात सहभागी व्हावे

➨  संवाद कौशल्य वाढवावे

➨  परिपाठात सहभाग घ्यावा

➨  विज्ञानाचे प्रयोग करुन पहावे

➨  हिंदी भाषेचा उपयोग करावे

➨  शालेय उपक्रमात सहभाग घ्यावा

➨  गटचर्चेत सहभाग घ्यावा

➨  चित्रकलेचा छंद जोपासावा

➨  वर्तमानपत्राचे नियमित वाचन करावे

➨  संगणकाचा वापर करावा

➨  प्रयोगामध्ये कृतीशील सहभाग असावा

➨  गणित विषयाकडे लक्ष द्यावे

➨  गटकार्यात सहभाग वाढवावे

➨  गणितीक्रियाकडे लक्ष द्यावे

➨  हस्ताक्षरात सुधारणा करावी

➨  विज्ञान प्रयोगात सहभाग असावा

➨  इंग्रजी वाचन व लेखन सुधारावे

➨  इंग्रजी शब्दाचे पाठातर करावे

➨  इंग्रजी शब्दांचे संग्रह व पाठांतर करावे

➨  इंग्रजी वाचन व लेखन सराव करावा

➨  शैक्षणिक चित्राचा संग्रह करावा

➨  गणित सूत्राचे पाठातर करावे

➨  स्वाध्याय वेळेत पूर्ण करावे

➨  दैनंदीन उपस्थितीकडे लक्ष द्यावे

➨  गणिती क्रियाचा सराव करा

➨  संवाद कौशल्य आत्मसात करावे

➨  नियमित उपस्थित राहावे

➨  जोड़ाक्षर वाचनाचा सराव करावा

➨  वाचन व लेखनात सुधारणा करावी

➨  अवांतर पुस्तकाचे वाचन करावे

➨  प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करावे

➨  अक्षर सुधारणे आवश्यक

➨  भाषा विषयात प्रशती करावी

➨  अक्षर वळणदार काढावे

➨  अपूर्णांकाच्या संकल्पना स्पष्ट होणे गरजेचे

➨  पाढयांचे वाचन वु लेखन सराव आवश्यक

➨  मापन कौशल्य सराव आवश्यक

➨  चलन व्यवस्थित हताळणी सराव आवश्यक

➨  कॅलेंडर चे वाचन करुन प्रश्न सोडवणे आवश्यक

➨  मानवी शरीरविषयक संकल्पना स्पष्ट होणे आव

➨  गणितातील मांडणी योग्य करावे

➨  शुद्धलेखनाकडे लक्ष द्यावे

➨  इंग्रजी शब्दसंग्रह वाढविणे

➨  हस्ताक्षर वळणदार काढावे

➨  वाचन,लेखनाकडे लक्ष दयावे

➨  परिपाठात सहभाग घ्यावा

➨  वाचन,लेखनाकडे lलक्ष दयावे

➨  खेळात सहभागी व्हावे

➨  चित्रकलेचा छद जोपासावा

➨  शब्दांचे पाठातर करावे

➨  भौमितिक आकारांचे रेखाटन सराव आवश्यक

➨  आकडेमोड कौशल्य विकसित होणे गरजेचे

➨  स्वय अध्ययन कौशल्ये विकास आवश्यक

➨  गायनाचा सराव आवश्यक

➨  गायनात लय आवश्यक

➨  गृहपाठ वेळेत सोडवणे आवश्यक

➨  पाठातरात सुधारणा आवश्यक

➨  प्रयोग कौशल्यात सुधारणा आवश्यक

➨  मानवी गरजांच्या संकल्पना स्पष्ट होणे आवश्यक

➨  वैज्ञानिक उपकरमात सहभाग आावश्यक

➨  वैज्ञानिक आवड निर्माण होण आवश्यक

➨  प्रयोग नोंदित सुधारणा आवश्यक

➨  पर्यावरण विषयक जाणीव जागृती आवश्यक

➨  नैसर्गिक साधनाबाबत जागरूकता आवश्यक

➨  मानवी शरीरविषयक संकल्पना स्पष्ट होणे आव

➨  पाठातरात सुधारणा आवश्यक

➨  प्रयोग कौशल्यात सुधारणा आवश्यक

➨  मानवी गरजांच्या संकल्पना स्पष्ट होणे आवश्यक

➨  वैज्ञानिक उपक्रमात सहभाग आविश्यक

➨  वैज्ञानिक आवड निर्माण होणे आवश्यक

➨  वजाबाकी संबोध स्पष्ट होणे आवश्यक

➨  वाचनात चढ़-उतार आवश्यक

➨  संख्यांचा संबोध स्पष्ट होणे आवश्यक

➨  संख्याचिन्हांचा संबोध स्पष्ट होणे आवश्यक

➨  जोडशब्दांचे लेखन अपेक्षित

➨  घटक समजून घेणे आवश्यक

➨  बोलताना आत्मविश्वासाची गरज

➨  लेखन सराव आवश्यक

➨  लेखनात गती आवश्यक

➨  वाचनात गती आवश्यक

➨  शब्दसंपत्ति वाढ आवश्यक

➨  संख्या मोजनी अचूक गरजेची

➨  सरळ रेपेत लेखन आवश्यक

➨  हस्ताक्षरात सुधारणा आवश्यक

➨  तोंडी उदाहरणे सांगताना आत्मविश्वास आवश्यक

➨  बेरीज संबोध स्पष्ट होणे आवश्यक

➨  लेखनात अचूकता आवश्यक

➨  लेखनात गती आवश्यक

No comments:

Post a Comment