Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

मंगळवार, ११ जानेवारी, २०२२

आठवी सामान्य विज्ञान वर्णनात्मक नोंदी

 सा विज्ञान
➨ प्रयोग साहित्याची योग्य अचूक मांडणी करतो.


➨ प्रयोगाची कृती सफाईदारपणे करतो.


➨ प्रयोग साहित्य काळजीपूर्वक वापरतो.


➨ प्रयोगाची रचना प्रमाणबद्ध  केलेली आकृती काढतो.


➨ प्रयोगाअंती अनुभवासह आपले मत सांगतो.


➨ प्रयोगाअंती निष्कर्षासह आपले मत सांगतो.


➨ ऐतिहासिक ठिकाणांचे जतन करावे हे जाणतो.


➨ विज्ञानातील शोध , शास्त्रज्ञ व संशोधक यांची.माहिति वाचतो


➨जिज्ञासू व निरीक्षणवादी आहे.


➨ परिसरातील बदलांची नोंद घेतो.


➨ प्राणीमात्र संबंधाने विविध प्रश्न विचारतो.


➨ सेल बटरीच्या आधारे पंखा तयार करतो.


➨ सर्व प्राणीमात्राच्या गरजा समजून घेतो.


➨ शालेय विज्ञान प्रदर्शनासाठी साहित्य बनवतो.


➨ शरीरातील यांची  स्वच्छता गरज व महत्व जाणतो.


➨ आरोग्यदायी सवयींचे पालन करतो.


➨ योग्य अयोग्य सवयी समजून घेतो.


 ➨ छोटे छोटे प्रयोग करून पाहतो.


 ➨ छोटे छोटे प्रयोग करून दाखवतो.


➨ स्वतःला पडलेले प्रश्न विचारतो.


➨ विविध वस्तूंचा वापर उपयोग स्पष्ट करतो.


➨ घटनेमागील योग्य करणे शोधून सांगतो.


➨ घटनेमागील स्वतःचा अनुभव सांगतो.


➨ प्रयोग करताना केलेली कृती सांगतो.


➨ प्राचीन काळात घडलेल्या घडामोडी जाणतो.


➨ प्राचीन मानवी जीवनाविषयी माहिती सांगतो.


➨ प्राचीन मानवी व्यवहार विषयी माहिती सांगतो.


➨ जुना काळ चालू काळ फरक सांगतो 


➨ नकाशा वाचन करतो.


➨ सुचवलेला भाग नकाशात अचूक दाखबतो.


➨ नकाशा प्रमाणबद्ध व अचूकतेने काढतो.


➨ वस्तूंच्या प्रतिकृति अप्रतिम व सुंदर बनवतो.


➨ प्रकल्पाचे सादरीकरण सुंदर करतो.


➨ विविध भौगोलिक स्थितीबाबत माहिती सांगतो.


➨आपले अधिकार व कर्तव्य विषयी सांगतो.


➨ ऐतिहासिक वस्तू / चित्रांचा संग्रह करतो.


➨ सतत बदलत जाणारे काळाचे विविध प्रवाह जाणतो.


➨ सहलीच्या ठिकाणी नकाशाचा वापर करतो.


➨ सुचवलेली घटना जशीच्या तशी सांगतो.


➨ सुचवलेली घटना अचूक व स्पष्ट शब्दात सांगतो.


➨ सुचवलेला भाग नकाशात रंगवून दाखवतो.


➨ विचारलेल्या प्रश्नांची अचूक उत्तरे देतो.


➨ प्रश्नांची स्पष्ट व योग्य स्वरुपात उत्तरे देतो.


➨ पृथ्वी विषयी माहिती सांगतो.


➨ सूर्य मालेविषयी माहिती सांगतो.


➨ विज्ञानाचे चमत्कार या संदर्भाने माहिती देतो.


➨ विज्ञानासंदर्भाने स्व कल्पना मांडतो 


➨ विविध ऋतू बाबत माहिली मिळवतो


➨ मोबाईल कसा काम करतो याबाबत माहिती मिळवतो  


➨ विज्ञानातीला गंमती सांगतो.


➨ विषया संदर्भाने योग्य, समर्पक माहिती देतो.


➨ विषया संदर्भाने विचारपूर्वक अचूक माहिती देतो.


➨ परिसरातील ऐतिहासिक बाबींची माहिती मिळवतो.


➨ नागरी जीवन व मिळणाच्या सुविधा बाबत जाणतो.


➨ कर भरण्याचे फायदे व महत्व स्पष्ट करतो,


➨ सार्वजनिक ठिकाणांची काळजी घेतो.


➨ प्राथमिक गरजा व संवर्धन या बाबत बोलतो.


➨ नकाशात सुचवलेले ठिकाण शोधतो


➨ अन्नाचे महत्व ओळखतो.


➨ वाहतुकीच्या साधने जानुन घेतो 


➨ संदेशवहनाची साधने समजुन घेतो 


➨ पर्यावरणाविषयी जागरूक आहे.


➨ अन्नातील विविध घटक माहिती घेतो.


➨ विविध आजाराची माहिती जाणून घेतो.


➨ स्वतः सुदृढ राहण्याचा प्रयत्न करतो.


➨ पुरातन वस्तूकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन चांगला आहे.


➨ नागरिक म्हणून स्वतःची जबाबदारी ओळखतो.


➨ देशाविषयी  प्रेम व्यक्त करतो.


➨ विचारलेल्या प्रश्रांची उत्तरे अचूक देतो.


➨ विविध भौगोलिक स्थितीबद्द्ल माहिती घेतो


➨ ऐतिहासिक स्थळांची काळजी घेतो.


➨ वस्तूंची प्रतिकृती सुंदर सुबक बनवतो 


➨ पुरातन वस्तूची काळजी घेतो 


➨ सहशालेय उपक्रमातच आवडीने सहभागी होतो


➨ प्रयोगाची केलेली कृती क्रमवार सांगतो.


➨ इतिहास कसा तयार होते सांगतो.


➨ विविध निवारा माहिती सांगतो.


➨ वसाहत कसे तयार होतात सांगतो.


➨ सूर्यमाला कशी तयार होते.सांगतो.


➨ বিविध ग्रहाविषयी माहिती जाणून घेतो.


➨ चंद्राच्या कला जाणतो.


➨ इतिहासाची साधने सांगतो.


➨ प्राचीन काळा विषयी सांगतो.


➨ इतिहासाची कालगणना सांगतो.


➨ सजीव निर्जीव ओळखतो.


➨ प्राणांचे प्रकार ओळखतो.


➨ अश्मयुगीन हत्यारे नावे सांगतो.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा