Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

मंगळवार, ११ जानेवारी, २०२२

आठवी गणित वर्णनात्मक नोंदी

 ➨ विविध आकृत्या जलद गतीने काढतो.


➨ आकृत्यांची नावे सांगतो.ते. व आकृत्या काढतो.


➨ संख्या कशा तयार होतात है स्पष्ट करतो.

➨संख्यांचा क्रम अचूकपणे ठरवतो.


➨ संख्यांची तुलना अचूकपणे करतो.


➨ संख्यावरील क्रिया जलद व सफाईने करतो.


➨ संख्यातील संख्येची स्थान व किंमत सांगतो.➨ विविध प्रकारच्या संख्या ओळखून सांगतो.


➨ विविध प्रकारच्या संख्या लिहितो.


➨ गणिती स्वाध्याय सोडवतो.


➨ भौमितिक आकृती यांची  नावे अचूकपणे सांगतो.


➨ परिसरातील भौमितिक आकार सांगतो.


➨ मापनाची विविध परिमाणे व उपयोग सांगतो.


➨ गणिती स्वाध्याय स्वतःच्या शैलीने सोडवतो.


➨ गणिताचे व्यावहारिक जीवनात उपयोग सांगतो.


➨ गणिताचे व्यावहारिक जीवनात महत्व जाणतो.


➨ उदाहरण सोडवताना इतरांना मदत करतो.


➨ घरचा अभ्यास नियमितपणे करतो.


➨ गणिती क्रिया जलदपणे करतो.


➨ सुचविलेले पाढे अत्यंत सफाईने व जलद म्हणतो.


➨ सांगितलेली उदा. अचूक क्रम वा मोड करतो 


➨ गुणाकार करून पाढे  तयार करतो


➨ संखेवरील क्रिया अचूक करतो


➨ विविध गणितीय कल्पना समजून सांगतो


➨ आकृत्या प्रमाणबद्ध व अचूकतेने काढतो.


➨ संख्या लेखन अचूक व जलदपणे करतो.


➨ स्वतः योग्य व अचूक गणिती उदा. तयार करतो.


➨ उदाहरण सोडवल्यानंतर पडताळा घेतो.


➨ शाब्दिक उदाहरण तोंडी सोडवतो.


➨ नमुना प्रश्रपत्रिका सोडवतो.


➨ गणिती सूत्रांचे पाठांतर करतो.


➨ उदाहरण सोडवताना सूत्रांचा वापर करतो.


➨ सोडवलेल्या उदाहरणाची पडतालनी करतो 


➨ स्वतः उदाहरण तयार करून सोडवतो


➨ विविध गणिती संकल्पना स्पष्ट करुन घेतो 


➨ दिलेली तोंडी उदाहरण सोडवतो 


➨ विविध गणितीसूत्रे पाठ करतो 


➨ पाढे पाठांतर करतो 


➨ भौमितिक आकृती अचूक काढतो 


➨ चाचणीत दिलेलो उदाहरणे अचूक सोडवतो.


➨ आलेख वहीचा वापर योग्य प्रकारे करतो.


➨ गणिती आलेख सुरेख प्रकारे काढतो.


➨ स्वाध्याय पुस्तिका वेळेत पूर्ण करतो.


➨ स्वाध्याय पुस्तिका स्वतः मदत न घेता पूर्ण करतो.


➨ गणिती क्रिया करताना इतरांना समजावून सांगतो.


➨ गणित विषयाची विशेष आवड आहे.


➨ संख्येचा वर्ग स्वतः तयार करतो.


➨ उदाहरण सोडवताना सूत्रांचा वापर करतो.


➨ उदाहरण स्वतः तयार करून सोडवतो.


➨ पाढे अचूक स्पष्ट उच्चारात म्हणून दाखवतो


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा