Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

Monday, 17 January 2022

सहावी सामान्य विज्ञान

 सा विज्ञान/ परिसर अभ्यास➨ प्रयोग साहित्याची योग्य अचूक मांडणी करतो.


➨ प्रयोगाची कृती सफाईदारपणे करतो.


➨ प्रयोग साहित्य काळजीपूर्वक वापरतो.


➨ प्रयोगाची रचना प्रमाणबद्ध  केलेली आकृती काढतो.


➨ प्रयोगाअंती अनुभवासह आपले मत सांगतो.


➨ प्रयोगाअंती निष्कर्षासह आपले मत सांगतो.


➨ ऐतिहासिक ठिकाणांचे जतन करावे हे जाणतो.


➨ विज्ञानातील शोध , शास्त्रज्ञ व संशोधक यांची.माहिति वाचतो


➨जिज्ञासू व निरीक्षणवादी आहे.


➨ परिसरातील बदलांची नोंद घेतो.


➨ प्राणीमात्र संबंधाने विविध प्रश्न विचारतो.


➨ सेल बटरीच्या आधारे पंखा तयार करतो.


➨ सर्व प्राणीमात्राच्या गरजा समजून घेतो.


➨ शालेय विज्ञान प्रदर्शनासाठी साहित्य बनवतो.


➨ शरीरातील यांची  स्वच्छता गरज व महत्व जाणतो.


➨ आरोग्यदायी सवयींचे पालन करतो.


➨ योग्य अयोग्य सवयी समजून घेतो.


 ➨ छोटे छोटे प्रयोग करून पाहतो.


 ➨ छोटे छोटे प्रयोग करून दाखवतो.


➨ स्वतःला पडलेले प्रश्न विचारतो.


➨ विविध वस्तूंचा वापर उपयोग स्पष्ट करतो.


➨ घटनेमागील योग्य करणे शोधून सांगतो.


➨ घटनेमागील स्वतःचा अनुभव सांगतो.


➨ प्रयोग करताना केलेली कृती सांगतो.


➨ प्राचीन काळात घडलेल्या घडामोडी जाणतो.


➨ प्राचीन मानवी जीवनाविषयी माहिती सांगतो.


➨ प्राचीन मानवी व्यवहार विषयी माहिती सांगतो.


➨ जुना काळ चालू काळ फरक सांगतो 


➨ नकाशा वाचन करतो.


➨ सुचवलेला भाग नकाशात अचूक दाखबतो.


➨ नकाशा प्रमाणबद्ध व अचूकतेने काढतो.


➨ वस्तूंच्या प्रतिकृति अप्रतिम व सुंदर बनवतो.


➨ प्रकल्पाचे सादरीकरण सुंदर करतो.


➨ विविध भौगोलिक स्थितीबाबत माहिती सांगतो.


➨आपले अधिकार व कर्तव्य विषयी सांगतो.


➨ ऐतिहासिक वस्तू / चित्रांचा संग्रह करतो.


➨ सतत बदलत जाणारे काळाचे विविध प्रवाह जाणतो.


➨ सहलीच्या ठिकाणी नकाशाचा वापर करतो.


➨ सुचवलेली घटना जशीच्या तशी सांगतो.


➨ सुचवलेली घटना अचूक व स्पष्ट शब्दात सांगतो.


➨ सुचवलेला भाग नकाशात रंगवून दाखवतो.


➨ विचारलेल्या प्रश्नांची अचूक उत्तरे देतो.


➨ प्रश्नांची स्पष्ट व योग्य स्वरुपात उत्तरे देतो.


➨ पृथ्वी विषयी माहिती सांगतो.


➨ सूर्य मालेविषयी माहिती सांगतो.


➨ विज्ञानाचे चमत्कार या संदर्भाने माहिती देतो.


➨ विज्ञानासंदर्भाने स्व कल्पना मांडतो 


➨ विविध ऋतू बाबत माहिली मिळवतो


➨ मोबाईल कसा काम करतो याबाबत माहिती मिळवतो  


➨ विज्ञानातीला गंमती सांगतो.


➨ विषया संदर्भाने योग्य, समर्पक माहिती देतो.


➨ विषया संदर्भाने विचारपूर्वक अचूक माहिती देतो.


➨ परिसरातील ऐतिहासिक बाबींची माहिती मिळवतो.


➨ नागरी जीवन व मिळणाच्या सुविधा बाबत जाणतो.


➨ कर भरण्याचे फायदे व महत्व स्पष्ट करतो,


➨ सार्वजनिक ठिकाणांची काळजी घेतो.


➨ प्राथमिक गरजा व संवर्धन या बाबत बोलतो.


➨ नकाशात सुचवलेले ठिकाण शोधतो


➨ अन्नाचे महत्व ओळखतो.


➨ वाहतुकीच्या साधने जानुन घेतो 


➨ संदेशवहनाची साधने समजुन घेतो 


➨ पर्यावरणाविषयी जागरूक आहे.


➨ अन्नातील विविध घटक माहिती घेतो.


➨ विविध आजाराची माहिती जाणून घेतो.


➨ स्वतः सुदृढ राहण्याचा प्रयत्न करतो.


➨ पुरातन वस्तूकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन चांगला आहे.


➨ नागरिक म्हणून स्वतःची जबाबदारी ओळखतो.


➨ देशाविषयी  प्रेम व्यक्त करतो.


➨ विचारलेल्या प्रश्रांची उत्तरे अचूक देतो.


➨ विविध भौगोलिक स्थितीबद्द्ल माहिती घेतो


➨ ऐतिहासिक स्थळांची काळजी घेतो.


➨ वस्तूंची प्रतिकृती सुंदर सुबक बनवतो 


➨ पुरातन वस्तूची काळजी घेतो 


➨ सहशालेय उपक्रमातच आवडीने सहभागी होतो


➨ प्रयोगाची केलेली कृती क्रमवार सांगतो.


➨ इतिहास कसा तयार होते सांगतो.


➨ विविध निवारा माहिती सांगतो.


➨ वसाहत कसे तयार होतात सांगतो.


➨ सूर्यमाला कशी तयार होते.सांगतो.


➨ বিविध ग्रहाविषयी माहिती जाणून घेतो.


➨ चंद्राच्या कला जाणतो.


➨ इतिहासाची साधने सांगतो.


➨ प्राचीन काळा विषयी सांगतो.


➨ इतिहासाची कालगणना सांगतो.


➨ सजीव निर्जीव ओळखतो.


➨ प्राणांचे प्रकार ओळखतो.


➨ अश्मयुगीन हत्यारे नावे सांगतो.


No comments:

Post a Comment