Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

बुधवार, ८ डिसेंबर, २०२१

आठवी मराठी,वर्णनात्मक नोंदी ➠ मजकूर लक्षपूर्वक ऐकतो व अचूक लिहितो.

➠ दिलेले चित्र पाहून योग्य भाषा शैलीत वर्णन करतो.

➠ कवितागीत  गायन सुंदर चालीत  करतो

➠ सुचवलेल्या कवितेचे कृतियुक्त सादरीकरण करतो.

➠ शिक्षकानी   सुचवलेल्या प्रसंगाचे सादरीकरण करतो.

➠ दिलेल्या सूचना ऐकून कृती करतो.

➠ पत्रलेखनाचे नियम जाणून लेखन करतो.

➠ दिलेल्या विषयावर समर्पकपणे बोलतो.

शिक्षकानी सुचवलेल्या  विषयाला अनुसरून   नाट्यीकरण करतो.

➠ आपले विचार आत्मविश्वास पूर्वक मांडतो.

➠ सुचवलेला मजकूर पाहून सुंदर अक्षरात निहितो.

➠ एखाद्या  सुचवलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कथा तयार करतो.

➠ इतरांचे मत लक्षपूर्वक ऐकतो.

➠ भाषेच्या वापरत व्याकरणाचा उपयोग करतो.

➠ चित्र पाहून प्रश्न तयार करतो व लिहितो.

➠ संवादाने अभिनयासह सादरीकरण करतो.

➠ विषयानुसार  वर्णनात्मक निबंध सुंदर लेखन करतो.

➠ सुचवलेल्या शब्दासाठी विरुद्धार्थी शब्द सांगतो.

➠ चित्र पाहून अनुरूप प्रश्न तयार करतो.

➠ प्रकल्प सुंदररीत्या सादर करतो.

➠ प्रकल्पसाठी साहित्य जमा करतो.

➠ दिलेली  चाचणी सुंदर रित्या लिहितो.

➠ विषय दिल्यावर   कथा तयार करून सांगतो.

➠ चाचणी वेळेत अचूक स्वच्छ प्रकारे लिहितो.

➠ चित्रे पाहून योग्य भाषा शैलीत वर्णन करतो.

➠ चाचणीतील उत्तरे स्वतःच्या भाषेत लिहितो.

➠ मजकूर पाहून सुंदर अक्षरात लिहितो.

➠ कविता तालासुरात सादर करतो.

➠ कवितेच्या ओळी ऐकतो व संपूर्ण कविता म्हणतो.

➠ सुचवलेल्या शब्दासाठी समानार्थी शब्द सांगतो.

➠ शालेय उपक्रमात सतत सहभागी असतो.

➠ वाचन स्पर्धेत सहभाग होतो 

➠ वाचन न अडखळता करतो,

➠ स्वतः चे  विचार, अनुभव, भावना व्यक्त करतो.

➠ बोलताना शब्दाचा स्पष्टपणे उच्चार करतो.

➠ लेखनाती गती उत्तम ठेवून लेखन करतो.

➠ लेखन शुद्धतेवर अधिक भर देतो.

➠ बोलताना निर्भीडपणे बोलतो.

➠ प्रभावीपणे प्रकट वाचन करतो.

➠ वर्गात  नियमित फलख-लेखन करतो.

➠ दिलेल्या उतार्याचे  वाचन समजपूर्वक करतो.

➠ बोलताना आत्मविश्वासपूर्वक बोजतो.

|दिलेल्या विषयावर मुद्देमूद बोलतो

➠ प्रश्रांची उत्तरे पूर्ण वाक्यात देतो.

➠ प्रश्रांची उत्तरे अचूक लिहितो.

➠ एकाग्रतेने व समजपूर्वक वाचन करतो 

➠ योग्य गतीने व आरोह-अवरोहाने वाचन करतो.

➠ |विविध विषयावरील संवादात भाग घेतो 

➠ व्याकरणाचे नियम लक्षात घेवून लेखन करतो.

➠ प्रश्नांची उत्तरे पूर्ण वाक्यात लिहितो.

➠ दिलेल्या वाक्यावरून कथा लिहितो.

➠ कविता साभिनय सादर करतो.

➠ दिलेल्या शब्दावरून कथा लिहितो.

➠ नाटयाभिनय करतो.

➠ स्वतः छोट्या छोट्या कविता तयार करतो.

➠ नाटयातील संवाद ते अडखळता सादर करतो.

➠ बोलताना शब्द व वाक्य अचूक व समर्पक वापरतो.

➠ व्याकरणानुसार भाषेचा वापर करतो.

 ➠ जेष्ठ व्यक्तिशी   बोलताना नम्रतेने बोलतो.

➠ उदाहरणे पटवून देताना म्हणींचा वापर करतो.

➠ प्रश्नांची  अगदी योग्य व व्यवस्थित उत्तरे देतो.

➠ बोलताना नवीन शब्दांचा वापर करून बोलतो.

➠ सुचवलेले वर्णन अचूक व प्रमाण भाषेत लिहितो.

➠ भाषण करताना अगदी सहजपणे बोलतो.

➠ स्वतः लहान  कथा तयार करतो.

➠ बोलताना योग्य वयाप्रमाणे संबोधन  वापरतो 

➠ स्वतःचे अनुभव स्व  भाषेत सांगतो.

➠ बोलण्याची भाषा, लाघवी व सुंदर आहे.

➠ बोलण्याच्या सुंदर शैली प्रभाव पाडतो.

➠ प्रश्नांची योग्य समर्पक उतरे देतो

➠ बोलताना धीटपणे व नैसर्गिकपणे बोलतो.

➠ संवाद साधण्याचे कौशल्य उत्तम आहे.

.➠ भाषा वापरताना व्याकरणीक नियम पाळतो.

➠ स्वतःच्या भावना योग्य शब्दात प्रकट करतो.

➠ कविता योग्य व स्पष्ट आवाजात म्हणतो.

➠ कवितेच्या  ओळी ऐकतो व लगेचच पूर्ण करतो.

➠ संवाद,कथा,गाणे, मजकूर लक्षपूर्वक ऐकतो.

➠ प्रश्नांची उत्तरे स्वतःच्या भाषेत अचूक देतो

➠ सूचना लक्षपूर्वक ऐकतो व पालन करतो.

➠ सुचवलेली कथा सुंदर प्रकारे सादर

➠ सुचवलेले गीत, कविता अगदी तालासुरात म्हणतो.

➠ सुचवलेल्या कडव्याचे अर्थ स्पष्ट करतो.

➠ सहशालेय उपक्रमात नेहमी सहभाग  घेतो

➠ लेखन अचूक करतो.

➠ पत्रलेखन मायनानुरूप करतो.

➠ विषया अनुषंगाने प्रश्न तयार करतो.ते. विचारतो

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा