Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

बुधवार, १ मे, २०२४

Words of A parts-8Associated Press - असोशिएटेड् प्रेस् = वृत्तसंस्था.

Assistant - असिस्टण्ट् = साहाय्यक.
alchemy - अल्केमी = सामान्य धातुचे सोन्यामध्ये रुपांतर करण्यासाठी प्रयोग करणारे शास्त्र, किमयाशास्त्र
alcohol - ॲल्कोहोल = मद्यार्कयुक्त पेय
alert - अलर्ट = तत्पर, दक्ष
algebra - ॲल्जेब्रा = बिजगणित
algebracial - ॲल्जेब्रिकल = बिजगणित संबंधी
alias - एलिॲस‌ = उर्फ
alien - एलियन = परदेशी, विदेशी
alike - अलाइक = सारखा, परस्परास समान
alive - अलाइव्ह = जिवंत, सजीव, चपळ, कार्यरत
alkaline - अल्कलाईन = क्षारयुक्त
all - ऑल = सर्व, सगळा, अवघा
all-right- ऑलराइट = छान, ठिक, हरकत नाही
allegation - ॲलिगेशन = दोषारोप, ठपका, आरोप, वहिम allege - ॲलेज =सांगणे, पुढे करणे
allegory - ॲलेगरि = रुपकथा, अन्योक्ति
allegro - ॲलेइग्रो = द्रुतगतीचे, जलदगतीने
alleviate - ॲलीव्हिएट = हालके करणे
alleviation -  ॲलीव्हिएशन = उपशमन, हलके करणे
alley - ॲली = लहान रस्ता गल्ली
all fool's day - ऑल फूल्स डे = एप्रिल फूल दिवस
alliance - अलायन्स = हितसंयोग, तह
allied - अलाइड = संयुक्त, मैत्रीपूर्ण, सलोख्याचा
alligator - ॲलिगेटर = सुसर
alliterate - ॲलिटरेट = अनुप्रास अलंकाराचा उपयोग करणे
alliteration - ॲलिटरेशन = अनुप्रास अलंकार
alliterative - ॲलिटरेटिव्ह = अनुप्रास युक्त
allopathy - ॲलोपथि = चिकित्सा प्रणाली
allot  ॲलॉट = विभागुन देणे, वाटून देणे
allotment - ॲलॉटमेन्ट = विभागणी, वाटणी
allow - अलाउ = परवानगी देणे, मान्य करणे
allowable - अलाउएबल = स्विकार्य
allowance - अलाऊंस = भत्ता
alloy - ॲलॉय =  धातुंचे मिश्रण, मिश्रधातू
allure - ॲल्यूर = मोह घालणे, भुलविणे
allurement - ॲल्युरमेन्ट = प्रलोभन, भूल
ally - ॲलाय = सोबती, सांगाती, मित्र, मित्रराष्ट्र
almanac - ऑल्मनॅक = पंचांग, कॅलेंडर
almamater - अल्मामेटर = आपण शिकलो ती शाळा, महाविद्यालय किंवा विश्वविद्यालय
almighty - ऑलमाइटी = सर्वसामर्थ्यवान n. परमेधर
almond - आल्मंड = बदाम, बदामाचे झाड, बदामी
almoner - ॲल्मोनर = भिक्षादान देणारा
almony - ॲल्मोनी = भिक्षाक्षेत्र
alms - आलम्स = भिक्षा, दान
almshouse - आल्म्झहाउस = गरीबखाना
aloft - अलॉफ्ट = वर, उंच, शेंड्यावर
alogical - अलॉजिकल = तत्वहीन
alone - अलोन = एकटा, एकाकी, फक्त
along - अलॉग = बरोबर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा