Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

बुधवार, १ मे, २०२४

Words of A parts-7

 


airgun - एअरगन = हवेच्या दाबाने गोळ्या उडवण्याची बंदूक

airman - एअरमन = वायुयान चालक, वैमानिक
airpump - एअरपम्प = हवा भरण्याचा पंप
air-raid - एअररेड = हवाई हल्ला
airship - एअरशिप = हवाई जहाज, विमान
airtight- एअरटाइट =हवाबंद
airy - एअरि = हवेशीर, आनंदी
aisle - आइल = नाट्यगृह, चर्चमधील खुर्चाच्या रांगामधील मार्ग
ajar - अजार = अर्धवट, थोडासा उघडा
akin -अकिन = नातेवाईक, नातलग
alacrity - अलॅक्रिटी = उत्साह
alarm - अलार्म = भवाची सुचना, इशारा
alas - अलास = हाय, ओह, अरेरे
albatross - अल्बॅट्रॉस = एक मोठा समुद्रपक्षी
album - आल्यम = फोटो चित्रे एकत्रित ठेवण्याचे, चिकटविण्याचे पुस्तक, बराच वेळ चालणारी ध्वनिमुद्रिका
albuminous - अल्ब्यूमिनस् = अंड्याच्या पांढऱ्या बलकासारखे
abdomen - ॲब्डमेन् = पोट, उदर.
ankle - अँकल् = पायाचा घोटा.
anus - ॲनस् = गुदद्वार.
arm - आर्म् = बाहू.
armpit - आर्मपिट्  = काख.
artery - आर्टरि = धमनी.
absess - ॲक्सिस् =  गळू.
acidity - ॲसिडिटी = आम्लता.
acne - ॲकनि = पुटकुळ्या, मुरमे.
anaemia - ॲनिमिआ = पंडुरोग, रक्तक्षय.
anaesthesia - ॲनीस्थिशिआ = बधिरीकरण.
antibiotic - ॲण्टिबायॉटिक् = प्रतिजैविक.
antidote - ॲण्टिडोट् = विषांवरील उतारा.
antiseptic - ॲण्टिसेप्टिक्  = प्रतिपूतिक, जंतुनाश करून सडू न देणारे.
apoplexy  - ॲपप्लेक्सि् = मेंदूतील रक्तस्रावामुळे येणारी बधिरता.
appendicitis - अपेण्डिसाइटिस = आंत्रपुच्छाची सूज, दाह.
aspirin - ॲस्पिरीन् = डोकेदुखीवरील एक औषध.
asthma - अस्थमा = दमा.
antelope - ॲण्टीलोप् = सांबर
ass - ॲस् = गाढव.
Ant - ॲण्ट = मुंगी
Apple - ॲपल् = सफरचंद
Amaranth - ॲमरॅन्थ् = कोलांटी
ajown - अजोवन् = ओवा.
aniceed - ॲनिसीड् = बडीशेप.
asafoetida - ॲस्फेटिड् = हिंग.
atom bomb - ॲटम बॉम्ब = अणुबॉम्ब.
Account - अकाउण्ट् = हिशेब.
Anno Domini - एनो डोमिनी = इसवी सन.
Accountant General - अकाउण्ट्ण्ट् जनरल =  महालेखापाल
Acquired Immune Deficiency Syndrome - ॲक्वायर्ड् इम्यून् डिफिशन्सि सिन्ड्रोम् = एका भयंकर रोगाचे नाव.
All India Radio - ऑल इंडिया रेडिओ = आकाशवाणी.
Art master - आर्ट मास्टर = कला शिक्षक.
ante meridiem - ॲण्टि मिरिडिअम् = रात्री बारा वाजल्यापासून दुपारी बारा वाजेपर्यंत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा