Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

गुरुवार, १८ एप्रिल, २०२४

Words of A part-5

 


adherence - ॲडहिअरन्स = चिकटून असणे

adhesive - ॲडसिव्ह = चिकटणारा, चिकट
adhoc - ॲडहॉक = विशिष्ट कामापुरता असलेला अथवा स्थापलेला, तदर्थ
adjacent - ॲडजेसन्ट = जवळचा, शेजारचा
adjective - ॲडजेक्टिव्ह = विशेषण
adjectival - ॲडजेक्टाइवाल = विशेषणाचा
adjoin - ॲडजॉइन = लागून असणे, जवळ असणे
adjourn - ॲडजर्न = तहकूब करणे
adjournment - ॲडजर्नमेंट = तहकुबी, स्थगन
adjudge - ॲडजज = निर्णय देणे
adjudication - ॲडज्यूडिकेशन = निर्णय, निवाडा 
adjudicator - ॲडज्यूडिकेटर = न्यायनिवडा करणारा
adjust - ॲडजस्ट = सोयीचे करून घेणे, तडजोड करणे
afford - ॲफोर्ड = परवडणे, सवड असणे
affront - अफ्रन्ट = तोडावर उघड अपमान करणे, उपमर्द करणे . उपमर्द
afraid - अफ्रेड = भयभीत, भ्यालेला
after - आफ्टर = पाठीमागे, नंतर
aftercare - आफ्टरकेअर = उपचारानंतर घ्यावयाची काळजी
aftereffect - आफ्टरइफेक्ट = नंतरचा होणारा परिणाम
aftermath - आफ्टरमाथ = नंतरचा परिणाम
afternoon - आफ्टरनून = तीसरा व चौथा प्रहर, दुपार पासून ते सायंकाळ पर्यंत
afterthought - आफ्टथाॅट‌ = मागाहून सुचलेली कल्पना, विचार, पाश्चातबुद्धी
afterwards - आफ्टरवर्डझ = मागाहून, नंतर
again - अगेन = पुन्हा, परत, परत एकदा
against - अगेन्स्ट = विरुद्ध, समोर, सन्मुख
age - एज = आयुष्य, वय, युग, कालखंड
aged - एजिड = वृद्ध, म्हातारा, वयस्कर
ageless - एजलेस = कधीही न कोमेजणारा
age long - एजलॉग = युगानुयुगे चालणारा
agency - एजन्सि = विशिष्ट सेवा पुरवणारी संस्था, साधन, माध्यम
agenda - अजेन्डा = सभेच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील विषय, विषयपत्रिका
agent - एजन्ट = प्रतिनिधी, दलाल, गुमास्ता, मुनिम, साधन, कारण
aggravate - ॲग्रव्हेट = अधिक वाईट, गंभीर करणे
aggravation - ॲग्रव्हेशन = वृद्धि, वाढ
aggregate - ॲग्रिगेट = एकूण, एकत्रित केलेले
aggressive - ॲग्रेसिव्ह =  कुरापत काढणारा, आक्रमक, भांडखोर, प्रथम हल्ला करणारा
aghast - अधास्ट = घाबरलेला, भ्यालेला, विस्मित
agile - ॲजाइल = चपळ, वेगयान, चलाख
agility - ॲजिलिटि = चपळता, वेगवानता, चलाखी
agitate - ॲजिटेट = खळबळ उडविणे, मन वेधणे
agitation - ॲजिटेशन  प्रक्षुब्धता, चळवळ
agitator - ॲजिटेटर = चळवळ करणारा, आंदोलन करणारा
agnostic - ॲग्नॉस्टिक = अज्ञेयवादी, व. अज्ञेयवादा संबंधी
ago - ॲगो‌ = पूर्वी, अगोदर, मागे
agonize - ॲगनाइझ = तीव्र वेदना देणे
agonizing - ॲगनाइझिंग = तीव्र वेदना देणारा
agony - ॲगनि =तीव्र वेदना, दुःख, यातना
agrarian - अग्रेरिअन = शेतीसंबंधी, जमिनीसंबंधी
adverb - ॲडव्हर्ब = क्रियाविषेशण
adverbial - ॲडव्हर्बिअल = क्रियाविशेषणा संबंधी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा