Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

गुरुवार, ११ एप्रिल, २०२४

Words of A part-4

 


acorn - एकॉर्न = ओक वृक्षाचे फळ

acquaint - ॲक्वेन्ट = ओळख करून देणे

acquaintance - ॲक्वेन्टन्स = परीचीत, ओळखीची व्यक्ती

acquainted - ॲक्वेन्टेड = परिचित

acquire - ॲक्वायर = मिळविणे, प्राप्त करणे 

acquisition - ॲक्विझिशन = संपादन, प्राप्ती

acquit - ॲक्विट = निर्दोष ठरविणे

acre- एकर = एक एकर जमीन

acreage - एकरिज = शेतीचे एकरातील क्षेत्रफळ 

acrid - ॲक्रिड = तिखट, झणझणीत 

acridity -  ॲक्रिडिटि = तिखटपणा

acrimonious - ॲक्रिमोनिअस = खवचट, कटू

acrimony -  ॲक्रिमनि = खवचटपणा

acrobat - ॲक्रोवेंट = डोंबारी, दोरीवरील कसरत करणारी व्यक्ती

acronym - ॲक्रोनिम = बनलेला नवा शब्द 

across - अक्रॉस = ओलांडून, पलीकडे

act - ॲक्ट = काम, कृती, कार्य प्र. कृत्ती करण कार्य

action - ॲक्शन = क्रिया, कृती, 

actionable - ॲक्शनेबल = फिर्याद करण्यास योग्य, फिर्यादकरण्याजोगा

activate - ॲक्टिव्हेट = क्रियाशील करणे 

active - ॲक्टिव्ह = चपळ, उत्साही

activity - ॲक्टिव्हिटी = चपळाई, सक्रियता

actor - ॲक्टर = अभिनेता, नट

actress - ॲक्ट्रेस = नटी, अभिनेत्री

actual - ॲक्च्युअल = खरा, वास्तविक, सत्य 

actually - ॲक्च्युअलि = खरोखर, वास्तवात

actuary - ॲक्च्युअरि = विमाशास्त्रज्ञ, विमाशास्त्रात पारंगत असलेला

actuate - ॲक्च्युएट = गती देणे, प्रेरणा देणं

acupuncture - ॲक्यूपंक्चर = शिरेत सुई टोचण्याचा इलाज

acute - ॲक्यूट = तीक्ष्ण, कुशाग्र, तीव्र, चलाख

acuteness - ॲक्युटनेस = तीव्रता, तीक्ष्णता

adamant - ॲडमन्ट = कठीण वस्तू, वज्र, हटवादी, दुराग्रही, आग्रही

adamantine - ॲडमॅन्टइन् = वज्रासारखा कठीण

adapt - ॲडॅप्ट = अनुकूल बनविणे, सोयीचे करणे

adaptable - ॲडप्टेवल = बदलू शकणारा, जुळवून घेणारा

adaptability - ॲडेप्टॅबिलिटि = संयोजकता, जुळवून घेण्याची क्षमता

adaptation - ॲडप्टेशन = जुळवणी, बदल, अनुकूलन

add - ॲड = मिळविणे, मिसळणे, अधिक करणे 

addendum - ॲडेन्डम् = पुरवणी

adder - ॲडर = एक प्रकारचा विषारी साप 

addict -  ॲडिक्ट = व्यसनी, छंदी मनुष्य

addicted - ॲडिक्टेड = व्यसनी, छंदी

addition - ॲडिशन् = नड, मिसळ, बेरीज

additional - ॲडिशनल = अधिक, जादा, जास्त, अतिरिक्त 

addle - ॲड‌ल = सडलेला, कुजलेला 

address - ॲड्रेस = उद्देशून बोलणे किंवा लिहणे, पत्ता, भाषण, पत्रावरील पत्ता, राहण्याचे स्थळ

addressee - ॲड्रेसी = ज्याच्या नावावर पत्र लिहावयाचे आहे ती व्यक्ती.

adequacy - ॲडिक्वसी = पुरतेपणा

adequate - ॲडिक्वेट = पुरेसा

adhere - ॲडहिअर = चिकटून राहणे, विलगणे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा