Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

शुक्रवार, २८ ऑक्टोबर, २०२२

पहिली दिवाळी अभ्यास

    

विषय- मराठी दिर्घ उकार अक्षरे वाचा व लिहा.

कू खू गू धू

चू छू जू झू

टू ठू  डू ढू णू

तू थू दू धू नू

पू फू बू भू मू

यू रू लू  वू शू

षू  सू  हू क्षू ज्ञू

------------------------------------------------------
ऊ काराचे शब्द वाचा व लिहा
दीर्घ उकार वाचन सराव

कूळ काजू  खूण खडू खाऊ गणू गूळ गूण घूस चूल चूक चूळ  चाकू जादू झूल झाडू डूल तूप दूध दूर धूप घूम धूर धूळ नातू पूजा पूल पूर बाळू बाबू बूट भूल भाऊ भूक मूठ मूळमूल राघू रामू लाडू विठू अजून  एकूण कापूस  कुलूप  कापूर वाळू  शूर सासू सदू सून साबू हळू खजूर खरूज चाबूक तराजू  माणूस मधून मागून  मिळून  लाकूड लसूण 

*******************************

विषय- गणित

 बेरीज टेस्ट सोडवा👈

-------------------

वाचा व लिहा

51-Fifty One

52-Fifty Two

53-Fifty Three

54-Fifty Four

55-Fifty Five

56-Fifty Six

57-Fifty Seven

58-Fifty Eight

59-Fifty Nine

60- Sixty

*********************

विषय- इंग्रजी

 चार रेघित लिहा


शब्द वाचा व चार रेघित लिहा

 Uncle - अंकल =काका

Wild animals with pictures

***********************

पहिली संपूर्ण अभ्यास

  अ.क्र
      विषय
  लिंक
     मराठी
     इंग्रजी
    गणित
*
पहिली ते आठवी प्रकल्प

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास


अनु क्रवर्ग ली ते 10 वी

संपूर्ण अभ्यास लिंक
1
पहिली
2
दुसरी
3
तिसरी
4
चौथी
5
पाचवी
6
सहावी
7
सातवी
8
आठवी
9
नववी
10
दहावी
11
नवोदय सराव
12
पाचवी शिष्यवृत्ती
13
आठवी शिष्यवृत्ती
14
१ली ते ८वी नोंदी
15
निबंध
16
भाषणसंग्रह
17
बोधकथा
18
नमुना प्रश्नपत्रिका
19
1ली ते 8 वी प्रकल्प
20
सामान्य ज्ञान21
English grammar
22
Moral stories
23
Essay
24
वर्णनात्मक नोंदी
25
संगणक व माहिती तंत्रज्ञान

 

 

 

 

 

 


हिंदी निबंध

क्लिक करा

 

हिंदी कहानी

क्लिक करा


बेरीज सोडवा

क्लिक करा


वजाबाकी सोडवा

क्लिक करा


गुणाकार सोडवा

क्लिक करा


मराठी व्याकरण

क्लिक करा


इंग्रजी व्याकरण

क्लिक करा


बाराखडी

क्लिक करा


बाराखडी मराठी व इंग्रजी

क्लिक करा


ऑनलाईन नोंदि

क्लिक करा


सोपे इंग्रजी निबंध

क्लिक करा


Moral stories

क्लिक करा


प्रार्थना

क्लिक करा

 

समुहगीत

क्लिक करा

 

सुविचार

क्लिक करा

 

सोपे वाक्यवाचन

क्लिक करा

 

पाढे मराठी

क्लिक करा

 

Multiplication table

क्लिक करा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा