Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

पहिली गणित

**


अनु क्र.
घटकाचे नाव
टेस्ट लिंक
1
लहानमोठेपणा
2
१ व २ ची ओळख
3
३ व ४ ची ओळख
4
४ ची ओळख
5
५ ची ओळख
6
६ ची ओळख
7
7ची ओळख
8
7ची ओळख
9
दशक उडी
10
चित्रे मोजा आणि संख्या ओळखा
11
सहा ते नऊची ओळख
12
पाहा आणि सोडवा
13
7 व 8 चीओळख

1 टिप्पणी: