Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

बुधवार, २३ मार्च, २०२२

सामान्यज्ञान प्रश्नावली

 महाराष्ट्राची राजभाषा कोणती ?

उत्तर -- मराठी

---------------------------------------------

 महाराष्ट्रातील पहिले मातीचे धरण कोणते ?

उत्तर -- गंगापूर ( नाशिक )

---------------------------------------------

महाराष्ट्रातील पहिली स्त्री शिक्षिका कोण ?

उत्तर -- सावित्रीबाई फुले

--------------------------------------------

 महाराष्ट्राच्या समुद्र किना-याची लांबी किती किलोमीटर आहे ?

उत्तर -- ७२० किलोमीटर

------------------------------------------

ज्ञानेंद्रिये किती आहेत ?

उत्तर -- पाच

-------------------------------------------

 मुख्य दिशा किती ?*

उत्तर -- चार

-------------------------------------------

 उपदिशा किती ?*

उत्तर -- चार

--------------------------------------------

आठवड्याचे वार किती ?*

उत्तर -- सात

--------------------------------------------

आपले राष्ट्रगीत कोणते ?*

उत्तर -- जनगणमन

-------------------------------------------

 आपला राष्ट्रध्वज कोणता ?*

उत्तर -- तिरंगा

-------------------------------------------

 आपले राष्ट्रीय फूल कोणते ?*

उत्तर -- कमळ

-------------------------------------------

आपले राष्ट्रीय फळ कोणते ?*

उत्तर -- आंबा

-------------------------------------------

 आपला राष्ट्रीय पक्षी कोणता ?*

उत्तर -- मोर

-------------------------------------------

आपला राष्ट्रीय प्राणी कोणता ?*

उत्तर -- वाघ

-------------------------------------------

 आपला राष्ट्रीय खेळ कोणता ?*

उत्तर -- हाॅकी

------------------------------------------

 इंद्रधनुष्यात किती रंग असतात ?

उत्तर -- सात

--------------------------------------------

पक्ष्यांचा राजा कोणाला म्हणतात ?

उत्तर -- गरूड

-------------------------------------------

प्राण्यांचा राजा कोणाला म्हणतात ?

उत्तर -- सिंह

-------------------------------------------

 फुलांचा राजा कोणाला म्हणतात ?

उत्तर -- गुलाब

--------------------------------------------

 एका दिवसाचे किती तास असतात ?

उत्तर -- २४ तास

-------------------------------------------

 एका वर्षात किती महिने असतात ?

उत्तर -- १२

---------------------------------------------

 सूर्य कोणत्या दिशेला उगवतो ?

उत्तर -- पूर्व

--------------------------------------------

 सूर्य कोणत्या दिशेला मावळतो ?

उत्तर -- पश्चिम

--------------------------------------------

 महाराष्ट्र राज्याची राजधानी कोणती ?

उत्तर -- मुंबई

--------------------------------------------

 आपल्या देशाची राजधानी कोणती ?

उत्तर -- दिल्ली

--------------------------------------------

 आकाशाचा रंग कोणता आहे ?

उत्तर -- निळा

-------------------------------------------

 हत्तीच्या नाकाला काय म्हणतात ?

उत्तर -- सोंड

---------------------------------------------

 आईच्या आईला काय म्हणतात ?

उत्तर -- आजी

-------------------------------------------- महाराष्ट्राचा राज्यफूल कोणता ?

उत्तर -- जारूळ

-------------------------------------------

 महाराष्ट्रातील सर्वांत उंच शिखर कोणते ?

उत्तर -- कळसूबाई

-------------------------------------------

 महाराष्ट्राच्या पश्चिमेस कोणता समुद्र आहे ?

उत्तर -- अरबी

-------------------------------------------

 महाराष्ट्रात किती जिल्हे आहेत ?

उत्तर -- ३६

-------------------------------------------

 कल्पवृक्ष कोणत्या झाडाला म्हणतात ?

उत्तर -- नारळ ( माड )

-------------------------------------------

 महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी कोणता ?

उत्तर -- शेकरू ( मोठी खार )

--------------------------------------------

महाराष्ट्राची राजभाषा कोणती ?

उत्तर -- मराठी

-------------------------------------------

महाराष्ट्राच्या उपराजधानीचे शहर कोणते ?

उत्तर -- नागपूर

-------------------------------------------

गोदावरी नदीचा उगम कोठे झाला आहे ?

उत्तर -- त्र्यंबकेश्वर (नाशिक)

-------------------------------------------

प्रतापगड किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

उत्तर -- सातारा

-------------------------------------------

 कच्च्या कैरीचा रंग कोणता ?

उत्तर -- हिरवा

------------------------------------------

 महाराष्ट्रातील सर्वात लांब धरण कोणते ?

उत्तर -- जायकवाडी

-------------------------------------------

 भारताचे राष्ट्रीय वॄक्ष कोणते ?

उत्तर -- वड

--------------------------------------------

 भारताचे राष्ट्रीय चलन कोणते ?

उत्तर -- रूपया

-------------------------------------------

 महाराष्ट्राचा राज्य पक्षी कोणता ?

उत्तर -- हरियाल

------------------------------------------- 

मोराच्या डोक्यावर काय असते ?

उत्तर -- तुरा

-------------------------------------------

ग्रहांना प्रकाश कोठून मिळतो ?

उत्तर -- सूर्यापासून

-------------------------------------------

 पृथ्वीचा आकार कसा आहे ?

उत्तर -- गोल

--------------------------------------------

चंद्राच्या प्रकाशाला काय म्हणतात ?

उत्तर -- चांदणे

--------------------------------------------

ज्या रात्री चंद्र पूर्ण गोल दिसतो, त्या रात्रीला कोणती रात्र म्हणतात ?

उत्तर -- पौर्णिमेची रात्र

--------------------------------------------

 भारतीय सौर वर्षाचे महिने किती ?

उत्तर -- बारा महिने

--------------------------------------------

 ग्रेगरियन वर्षाचे महिने किती ?

उत्तर -- बारा महिने

------------------------------------------

आपण कोणत्या ग्रहावर राहतो ?

उत्तर -- पृथ्वी

-------------------------------------------

पृथ्वीला प्रकाश कोठून मिळतो ?

उत्तर -- सूर्यापासून

--------------------------------------------

 सजीव सृष्टी असलेला सूर्यमालेतील एकमेव ग्रह कोणता ?

उत्तर -- पृथ्वी

-------------------------------------------

 पृथ्वीवर किती टक्के भूभाग आहे ?

उत्तर -- २९ %

--------------------------------------------

पृथ्वीचा सुमारे किती टक्के भाग पाण्याने व्यापला आहे ?

उत्तर -- ७१ %

-------------------------------------------

 पूर्व दिशेच्या समोर कोणती दिशा येते ?

उत्तर -- पश्चिम

-------------------------------------------

 दक्षिण दिशेच्या समोर कोणती दिशा येते ?

उत्तर -- उत्तर

-------------------------------------------

 सूर्य ज्या दिशेला उगवतो ती दिशा कोणती ?

उत्तर -- पूर्व

--------------------------------------------

 सूर्य ज्या दिशेला मावळतो ती दिशा कोणती ?

उत्तर -- पश्चिम

--------------------------------------------

 सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्य॓तच्या काळाला काय म्हणतात ?

उत्तर -- दिन

--------------------------------------------

सूर्योस्तापासून सूर्यादयापर्यंतच्या काळाला काय म्हणतात ?

उत्तर -- रात्र

--------------------------------------------

 दिन व रात्र मिळून एक पूर्ण काय होतो ?

उत्तर -- पूर्ण दिवस

---------------------------------------------

 इंग्रजी वर्षाप्रमाणे ३१ दिवसांचे महिने किती ?

उत्तर -- सात

--------------------------------------------

मराठी वर्षांची सुरूवात कोणत्या महिन्याने होते ?

उत्तर -- चैत्र

------------------------------------------

 आंब्याच्या बीला काय म्हणतात ?

उत्तर -- कोय

-------------------------------------------

 फणसाच्या बीला काय म्हणतात ?

उत्तर -- आठळी

--------------------------------------------

कापसाच्या बीला काय म्हणतात ?

उत्तर -- सरकी

---------------------------------------------

 चिंचेच्या बीला काय म्हणतात ?

उत्तर -- चिंचोका

--------------------------------------------

 कोणत्या फळापासून आमरस तयार होतो ?

उत्तर -- आंबा

---------------------------------------------

कोंबड्याच्या डोक्यावर काय असते ?

उत्तर -- तुरा

---------------------------------------------

चिंचेची चव कशी असते ?

उत्तर -- आंबट

---------------------------------------------

आवळ्याची चव कशी असते ?

उत्तर -- तुरट

-------------------------------------------- कारल्याची चव कशी असते ?

उत्तर -- कडू

--------------------------------------------

 मीठाची चव कशी असते ?

उत्तर -- खारट

--------------------------------------------

 साखरेची चव कशी असते ?

उत्तर -- गोड

--------------------------------------------

 पारंब्या कोणत्या झाडाला असतात ?

उत्तर -- वड

--------------------------------------------

 झुरळाला पाय किती असतात ?

उत्तर -- सहा

---------------------------------------------

 पोळा सणाला कोणत्या प्राण्याची पूजा करतात ?

उत्तर -- बैल

--------------------------------------------

तबेल्यात कोणाला बांधतात ?

उत्तर -- घोडा

--------------------------------------------

 सजीवांचे किती गट आहेत ?

उत्तर -- दोन

---------------------------------------------

 सजीवांचे दोन गट कोणते ?

उत्तर -- प्राणी व वनस्पती

--------------------------------------------

 कोळी किड्याला किती पाय असतात ?

उत्तर -- आठ

--------------------------------------------

वनस्पतीची मुळे कोठे असतात ?

उत्तर -- जमिनीत

---------------------------------------------

जिभेचा कोणता रंग चांगल्या आरोग्याचे लक्षण आहे ?

उत्तर -- गुलाबी

--------------------------------------------

श्वसन करताना सजीव कोणता वायू शरीरात घेतात?

उत्तर -- आॅक्सिजन वायू

--------------------------------------------

मेंदू कोठे असतो ?

उत्तर -- डोक्याच्या कवटीत

--------------------------------------------

जिल्हयाचा सर्वोच्च अधिकारी कोण असतो ?

उत्तर -- जिल्हा अधिकारी (कलेक्टर )

--------------------------------------------

 भारतीय संविधान केव्हापासून लागू करण्यात आले ?

उत्तर -- २६ जानेवारी १९५०

--------------------------------------------

भारताचा राष्ट्रीय ध्वजातील तीन रंगाचे पट्टे वरून खाली योग्य क्रमाने कसे येतील?

उत्तर -- केशरी, पांढरा, हिरवा

--------------------------------------------

 नाशिक जिल्ह्यातील सर्वात उंच शिखर कोणते ?

उत्तर -- साल्हेर

---------------------------------------------

 पन्हाळा गड किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

उत्तर -- कोल्हापूर

--------------------------------------------

 रायगड किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

उत्तर -- रायगड

--------------------------------------------

बालक्रांतीकारक शिरीषकुमार यांचे स्मारक कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

उत्तर -- नंदुरबार

--------------------------------------------

 शुन्याचा शोध कोणत्या देशात लागला ?

उत्तर -- भारत

-------------------------------------------

 २६ जानेवारी हा दिवस आपण कोणता दिन म्हणून साजरा करतो ?

उत्तर -- प्रजासत्ताक दिन

--------------------------------------------

१५ आॅगस्ट हा दिवस आपण कोणता दिन म्हणून साजरा करतो ?

उत्तर -- स्वातंत्र्य दिन

-------------------------------------------

 भारतीय राजमुद्रेखाली कोणते वचन आहे ?

उत्तर -- सत्यमेव जयते.

---------------------------------------------

समुद्राच्या पाण्याची चव कशी असते ?

उत्तर -- खारट

---------------------------------------------

 ' लाल किल्ला ' कोणत्या शहरात आहे ?

उत्तर -- दिल्ली

--------------------------------------------

 ' ताजमहल ' कोणत्या शहरात आहे ?

उत्तर -- आग्रा

--------------------------------------------

' सावरपाडा एक्सप्रेस ' कोणाला म्हणतात ?

उत्तर -- कविता राऊत

----------------------------------------------

' मेरी कोम ' कोणत्या क्रीडाप्रकारासाठी प्रसिद्ध आहे ?

उत्तर -- मुष्टियुध्द

-----------------------------------------------

भारताचे पहिले राष्ट्रपती कोण होते ?

उत्तर -- डाॅ. राजेंद्रप्रसाद

---------------------------------------------

 भारताचे पहिले पंतप्रधान कोण होते ?

उत्तर -- जवाहरलाल नेहरू

--------------------------------------------

भारताचा पहिला अंतराळवीर कोण ?

उत्तर -- राकेश शर्मा

--------------------------------------------

 भारताचे पहिले गृहमंत्री कोण होते ?

उत्तर -- सरदार पटेल

-------------------------------------------

 भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान कोण ?

उत्तर -- इंदिरा गांधी

------------------------------------------------------

तोरणमाळ थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

उत्तर -- नंदुरबार

--------------------------------------------

 सरदार सरोवर धरण कोणत्या नदीवर आहे ?

उत्तर -- नर्मदा

--------------------------------------------

सर्वात मोठा पक्षी कोणता ?

--- शहामृग

--------------------------------------------

 सर्वात जास्त बुध्दिमान प्राणी कोणता ?

उत्तर -- मनुष्य

-----------------------------------------------------------

 घोडे बांधतात त्या जागेस काय म्हणतात ?

उत्तर -- तबेला / पागा

--------------------------------------------

 चार रस्ते एकत्र येतात, त्या जागेस काय म्हणतात ?

उत्तर -- चौक

------------------------------------------- 

जादुचे खेळ करणा-याला काय म्हणतात ?

उत्तर -- जादूगर

---------------------------------------------

होडी चालवणा-याला काय म्हणतात ?

उत्तर -- नावाडी / नाखवा

----------------------------------------------

 दगडावर कोरलेल्या लेखास काय म्हणतात ?

उत्तर -- शिलालेख

---------------------------------------------

 डोंगर पोखरून आरपार गेलेल्या रस्त्यास काय म्हणतात ?

उत्तर -- बोगदा

---------------------------------------------

सापाचा खेळ करून दाखविणा-याला काय म्हणतात ?

उत्तर -- गारूडी

--------------------------------------------

 तलाठ्याच्या कार्यालयास काय म्हणतात ?

उत्तर -- सजा

---------------------------------------------

 भारतामध्ये मतदानाचा अधिकार कोणत्या वर्षी मिळतो ?

उत्तर -- १८ वर्षे पूर्ण

--------------------------------------------------

 महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती कधी झाली ?

उत्तर -- १ मे १९६०

---------------------------------------------- महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती जिल्हे आहेत ?

उत्तर -- ३६

-----------------------------------------------

 महाराष्ट्र राज्याच्या पश्चिमेला कोणता समुद्र आहे ?

उत्तर -- अरबी

----------------------------------------------

समुद्राच्या पाण्यापासून काय तयार करतात ?

उत्तर -- मीठ

--------------------------------------------

 चंद्र अजिबात दिसत नाही, त्या रात्रीला कोणती रात्र म्हणतात ?

उत्तर -- अमावास्येची रात्र

--------------------------------------------

विमाने जेथे थांबतात, त्या जागेस काय म्हणतात ?

उत्तर -- विमानतळ

----------------------------------------------

एक डझनमध्ये किती वस्तू असतात ?

उत्तर -- १२

------------------------------------------

गाईच्या पिल्लाला काय म्हणतात ?

उत्तर -- वासरू

======================

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा