Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

शनिवार, २५ मे, २०२४

काना वाक्य वाचा व लिहा

काना वाक्य वाचा व लिहाबाबा कराडला जातात
बाबा साप बघा
मला सजा करा
माया कागद काप
मसाला छान झाला
ताटावर झाकण टाका
रामाला साप चावला.
हावरट सागर पळाला.
कागदाचा लगदा झाला.
आशाचा नवरा पळाला.
बाळ पाटावर। बसला.
पावसाळा जवळ आला.
मामा गावाला चला.
नाना पापड आण.
शारदा तारा पाहा.
सामना छान झाला.
रामा बटाटा उकड.
लाल झालर लावा.
काकाचा हात भाजला.
अक्षय उतारा वाच.
दरवाजा उघडा.
ताई पसारा आवर.
बाबा खाऊ आणा.
कावळा झाडावर बसला.
पावसाळा जवळ आला.
आकाश ढग पाहा.
सदा कागद आण.
वामन कागद काप.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा