Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

गुरुवार, ५ ऑक्टोबर, २०२३

सामान्यज्ञान प्रश्नावली || General Knowledge

                   सामान्यज्ञान प्रश्नावली

General Knowledge


महाराष्ट्राची राजभाषा कोणती ?

उत्तर -- मराठी

------------------------------

 महाराष्ट्रातील पहिले मातीचे धरण कोणते ?

उत्तर -- गंगापूर ( नाशिक )

------------------------------

महाराष्ट्रातील पहिली स्त्री शिक्षिका कोण ?

उत्तर -- सावित्रीबाई फुले

-----------------------------

 महाराष्ट्राच्या समुद्र किना-याची लांबी किती किलोमीटर आहे ?

उत्तर -- ७२० किलोमीटर

------------------------------

ज्ञानेंद्रिये किती आहेत ?

उत्तर -- पाच

------------------------------

 मुख्य दिशा किती ?*

उत्तर -- चार

------------------------------

 उपदिशा किती ?*

उत्तर -- चार

------------------------------

आठवड्याचे वार किती ?*

उत्तर -- सात

------------------------------

आपले राष्ट्रगीत कोणते ?*

उत्तर -- जनगणमन

------------------------------

 आपला राष्ट्रध्वज कोणता ?*

उत्तर -- तिरंगा

-----------------------------

 आपले राष्ट्रीय फूल कोणते ?*

उत्तर -- कमळ

------------------------------

आपले राष्ट्रीय फळ कोणते ?*

उत्तर -- आंबा

------------------------------

 आपला राष्ट्रीय पक्षी कोणता ?*

उत्तर -- मोर

------------------------------

आपला राष्ट्रीय प्राणी कोणता ?*

उत्तर -- वाघ

------------------------------

 आपला राष्ट्रीय खेळ कोणता ?*

उत्तर -- हाॅकी

------------------------------

 इंद्रधनुष्यात किती रंग असतात ?

उत्तर -- सात

------------------------------

पक्ष्यांचा राजा कोणाला म्हणतात ?

उत्तर -- गरूड

------------------------------

प्राण्यांचा राजा कोणाला म्हणतात ?

उत्तर -- सिंह

------------------------------

 फुलांचा राजा कोणाला म्हणतात ?

उत्तर -- गुलाब

------------------------------

 एका दिवसाचे किती तास असतात ?

उत्तर -- २४ तास

------------------------------

 एका वर्षात किती महिने असतात ?

उत्तर -- १२

--------------------------

 सूर्य कोणत्या दिशेला उगवतो ?

उत्तर -- पूर्व

------------------------------

 सूर्य कोणत्या दिशेला मावळतो ?

उत्तर -- पश्चिम

--------------------------------------------

 महाराष्ट्र राज्याची राजधानी कोणती ?

उत्तर -- मुंबई

------------------------------

 आपल्या देशाची राजधानी कोणती ?

उत्तर -- दिल्ली

------------------------------

 आकाशाचा रंग कोणता आहे ?

उत्तर -- निळा

------------------------------

 हत्तीच्या नाकाला काय म्हणतात ?

उत्तर -- सोंड

------------------------------

 आईच्या आईला काय म्हणतात ?

उत्तर -- आजी

------------------------------ महाराष्ट्राचा राज्यफूल कोणता ?

उत्तर -- जारूळ

------------------------------

 महाराष्ट्रातील सर्वांत उंच शिखर कोणते ?

उत्तर -- कळसूबाई

-------------------------------------------

 महाराष्ट्राच्या पश्चिमेस कोणता समुद्र आहे ?

उत्तर -- अरबी

------------------------------

 महाराष्ट्रात किती जिल्हे आहेत ?

उत्तर -- ३६

------------------------------

 कल्पवृक्ष कोणत्या झाडाला म्हणतात ?

उत्तर -- नारळ ( माड )

------------------------------

 महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी कोणता ?

उत्तर -- शेकरू ( मोठी खार )

------------------------------

महाराष्ट्राची राजभाषा कोणती ?

उत्तर -- मराठी

-----------------------------

महाराष्ट्राच्या उपराजधानीचे शहर कोणते ?

उत्तर -- नागपूर

------------------------------

गोदावरी नदीचा उगम कोठे झाला आहे ?

उत्तर -- त्र्यंबकेश्वर (नाशिक)

------------------------------

प्रतापगड किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

उत्तर -- सातारा

------------------------------

 कच्च्या कैरीचा रंग कोणता ?

उत्तर -- हिरवा

------------------------------

 महाराष्ट्रातील सर्वात लांब धरण कोणते ?

उत्तर -- जायकवाडी

------------------------------

 भारताचे राष्ट्रीय वॄक्ष कोणते ?

उत्तर -- वड

------------------------------

 भारताचे राष्ट्रीय चलन कोणते ?

उत्तर -- रूपया

-----------------------------

 महाराष्ट्राचा राज्य पक्षी कोणता ?

उत्तर -- हरियाल

------------------------------

मोराच्या डोक्यावर काय असते ?

उत्तर -- तुरा

------------------------------

ग्रहांना प्रकाश कोठून मिळतो ?

उत्तर -- सूर्यापासून

------------------------------

 पृथ्वीचा आकार कसा आहे ?

उत्तर -- गोल

-----------------------------

चंद्राच्या प्रकाशाला काय म्हणतात ?

उत्तर -- चांदणे

------------------------------

ज्या रात्री चंद्र पूर्ण गोल दिसतो, त्या रात्रीला कोणती रात्र म्हणतात ?

उत्तर -- पौर्णिमेची रात्र

------------------------------

 भारतीय सौर वर्षाचे महिने किती ?

उत्तर -- बारा महिने

------------------------------

 ग्रेगरियन वर्षाचे महिने किती ?

उत्तर -- बारा महिने

------------------------------

आपण कोणत्या ग्रहावर राहतो ?

उत्तर -- पृथ्वी

-----------------------------

पृथ्वीला प्रकाश कोठून मिळतो ?

उत्तर -- सूर्यापासून

------------------------------

 सजीव सृष्टी असलेला सूर्यमालेतील एकमेव ग्रह कोणता ?

उत्तर -- पृथ्वी

------------------------------

 पृथ्वीवर किती टक्के भूभाग आहे ?

उत्तर -- २९ %

------------------------------

पृथ्वीचा सुमारे किती टक्के भाग पाण्याने व्यापला आहे ?

उत्तर -- ७१ %

-----------------------------

 पूर्व दिशेच्या समोर कोणती दिशा येते ?

उत्तर -- पश्चिम

------------------------------

 दक्षिण दिशेच्या समोर कोणती दिशा येते ?

उत्तर -- उत्तर

------------------------------

 सूर्य ज्या दिशेला उगवतो ती दिशा कोणती ?

उत्तर -- पूर्व

------------------------------

 सूर्य ज्या दिशेला मावळतो ती दिशा कोणती ?

उत्तर -- पश्चिम

------------------------------

 सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्य॓तच्या काळाला काय म्हणतात ?

उत्तर -- दिन

------------------------------

सूर्योस्तापासून सूर्यादयापर्यंतच्या काळाला काय म्हणतात ?

उत्तर -- रात्र

------------------------------

 दिन व रात्र मिळून एक पूर्ण काय होतो ?

उत्तर -- पूर्ण दिवस

------------------------------

 इंग्रजी वर्षाप्रमाणे ३१ दिवसांचे महिने किती ?

उत्तर -- सात

------------------------------

मराठी वर्षांची सुरूवात कोणत्या महिन्याने होते ?

उत्तर -- चैत्र

------------------------------

 आंब्याच्या बीला काय म्हणतात ?

उत्तर -- कोय

------------------------------

 फणसाच्या बीला काय म्हणतात ?

उत्तर -- आठळी

------------------------------

कापसाच्या बीला काय म्हणतात ?

उत्तर -- सरकी

----------------------------

 चिंचेच्या बीला काय म्हणतात ?*

उत्तर -- चिंचोका

------------------------------

 कोणत्या फळापासून आमरस तयार होतो ?

उत्तर -- आंबा

------------------------------

कोंबड्याच्या डोक्यावर काय असते ?

उत्तर -- तुरा

------------------------------

चिंचेची चव कशी असते ?

उत्तर -- आंबट

------------------------------

आवळ्याची चव कशी असते ?

उत्तर -- तुरट

------------------------------

कारल्याची चव कशी असते ?

उत्तर -- कडू

------------------------------

 मीठाची चव कशी असते ?

उत्तर -- खारट

------------------------------

 साखरेची चव कशी असते ?

उत्तर -- गोड

------------------------------

 पारंब्या कोणत्या झाडाला असतात ?

उत्तर -- वड

------------------------------

 झुरळाला पाय किती असतात ?

उत्तर -- सहा

------------------------------

 पोळा सणाला कोणत्या प्राण्याची पूजा करतात ?

उत्तर -- बैल

------------------------------

तबेल्यात कोणाला बांधतात ?

उत्तर -- घोडा

------------------------------

 सजीवांचे किती गट आहेत ?

उत्तर -- दोन

------------------------------

 सजीवांचे दोन गट कोणते ?

उत्तर -- प्राणी व वनस्पती

------------------------------

 कोळी किड्याला किती पाय असतात ?

उत्तर -- आठ

------------------------------

वनस्पतीची मुळे कोठे असतात ?

उत्तर -- जमिनीत

------------------------------

जिभेचा कोणता रंग चांगल्या आरोग्याचे लक्षण आहे ?

उत्तर -- गुलाबी

------------------------------

श्वसन करताना सजीव कोणता वायू शरीरात घेतात?

उत्तर -- आॅक्सिजन वायू

------------------------------

मेंदू कोठे असतो ?

उत्तर -- डोक्याच्या कवटीत

------------------------------

जिल्हयाचा सर्वोच्च अधिकारी कोण असतो ?

उत्तर -- जिल्हा अधिकारी (कलेक्टर )

------------------------------

 भारतीय संविधान केव्हापासून लागू करण्यात आले ?

उत्तर -- २६ जानेवारी १९५०

------------------------------

भारताचा राष्ट्रीय ध्वजातील तीन रंगाचे पट्टे वरून खाली योग्य क्रमाने कसे येतील?

उत्तर -- केशरी, पांढरा, हिरवा

------------------------------

 नाशिक जिल्ह्यातील सर्वात उंच शिखर कोणते ?

उत्तर -- साल्हेर

------------------------------

 पन्हाळा गड किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

उत्तर -- कोल्हापूर

------------------------------

 रायगड किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

उत्तर -- रायगड

------------------------------

बालक्रांतीकारक शिरीषकुमार यांचे स्मारक कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

उत्तर -- नंदुरबार

------------------------------

 शुन्याचा शोध कोणत्या देशात लागला ?

उत्तर -- भारत

------------------------------

 २६ जानेवारी हा दिवस आपण कोणता दिन म्हणून साजरा करतो ?

उत्तर -- प्रजासत्ताक दिन

------------------------------

१५ आॅगस्ट हा दिवस आपण कोणता दिन म्हणून साजरा करतो ?

उत्तर -- स्वातंत्र्य दिन

------------------------------

 भारतीय राजमुद्रेखाली कोणते वचन आहे ?

उत्तर -- सत्यमेव जयते.

------------------------------

समुद्राच्या पाण्याची चव कशी असते ?

उत्तर -- खारट

------------------------------

 ' लाल किल्ला ' कोणत्या शहरात आहे ?

उत्तर -- दिल्ली

------------------------------

 ' ताजमहल ' कोणत्या शहरात आहे ?

उत्तर -- आग्रा

-----------------------------

' सावरपाडा एक्सप्रेस ' कोणाला म्हणतात ?

उत्तर -- कविता राऊत

------------------------------

' मेरी कोम ' कोणत्या क्रीडाप्रकारासाठी प्रसिद्ध आहे ?

उत्तर -- मुष्टियुध्द

------------------------------

भारताचे पहिले राष्ट्रपती कोण होते ?

उत्तर -- डाॅ. राजेंद्रप्रसाद

------------------------------

 भारताचे पहिले पंतप्रधान कोण होते ?

उत्तर -- जवाहरलाल नेहरू

------------------------------

भारताचा पहिला अंतराळवीर कोण ?

उत्तर -- राकेश शर्मा

-----------------------------

 भारताचे पहिले गृहमंत्री कोण होते ?

उत्तर -- सरदार पटेल

------------------------------

 भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान कोण ?

उत्तर -- इंदिरा गांधी

------------------------------

तोरणमाळ थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

उत्तर -- नंदुरबार

------------------------------

 सरदार सरोवर धरण कोणत्या नदीवर आहे ?

उत्तर -- नर्मदा

------------------------------

सर्वात मोठा पक्षी कोणता ?

उत्तर- शहामृग

------------------------------

 सर्वात जास्त बुध्दिमान प्राणी कोणता ?

उत्तर -- मनुष्य

------------------------------

 घोडे बांधतात त्या जागेस काय म्हणतात ?

उत्तर -- तबेला / पागा

------------------------------

 चार रस्ते एकत्र येतात, त्या जागेस काय म्हणतात ?

उत्तर -- चौक

------------------------------

जादुचे खेळ करणा-याला काय म्हणतात ?

उत्तर -- जादूगर

------------------------------

होडी चालवणा-याला काय म्हणतात ?

उत्तर -- नावाडी / नाखवा

------------------------------

 दगडावर कोरलेल्या लेखास काय म्हणतात ?

उत्तर -- शिलालेख

------------------------------

 डोंगर पोखरून आरपार गेलेल्या रस्त्यास काय म्हणतात ?

उत्तर -- बोगदा

---------------------------

सापाचा खेळ करून दाखविणा-याला काय म्हणतात ?

उत्तर -- गारूडी

------------------------------

 तलाठ्याच्या कार्यालयास काय म्हणतात ?

उत्तर -- सजा

-----------------------------

 भारतामध्ये मतदानाचा अधिकार कोणत्या वर्षी मिळतो ?

उत्तर -- १८ वर्षे पूर्ण

------------------------------

 महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती कधी झाली ?

उत्तर -- १ मे १९६०

------------------------------

महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती जिल्हे आहेत ?

उत्तर -- ३६

------------------------------

 महाराष्ट्र राज्याच्या पश्चिमेला कोणता समुद्र आहे ?

उत्तर -- अरबी

------------------------------

समुद्राच्या पाण्यापासून काय तयार करतात ?

उत्तर -- मीठ

---------------------------

 चंद्र अजिबात दिसत नाही, त्या रात्रीला कोणती रात्र म्हणतात ?

उत्तर -- अमावास्येची रात्र

------------------------------

विमाने जेथे थांबतात, त्या जागेस काय म्हणतात ?

उत्तर -- विमानतळ

------------------------------

एक डझनमध्ये किती वस्तू असतात ?

उत्तर -- १२

------------------------------------------

गाईच्या पिल्लाला काय म्हणतात ?

उत्तर -- वासरू

======================

 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा