Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

शुक्रवार, २० नोव्हेंबर, २०२०

मराठी व्याकरण,9 वी 10 वी -वाक्प्रचार

 !! वाक्प्रचार !!
विद्यार्थी मित्रांनौ आज आपण व्याकरण व भाषाभ्यासातील वाक्प्रचार हा भाग पाहणार आहोत. हा भाग आपल्याला परीक्षेत २ गुणासाठी आहे.

• वाक्प्रचार म्हणजे काय ?

• भाषेमध्ये काही शब्द किंवा शब्दसमूह असे असतात की , त्यांचा नेहमीचा प्रचलित अर्थ न राहाता , त्यांना वेगळाच अर्थ प्राप्त झालेला असतो, त्यांना वाक्प्रचार म्हणतात .


उदाहरणार्थ 

१) पाण्यात पहाणे -

प्रचलित अर्थ  - शापाण्यात डोकावून पाहणे.

वेगळा अर्थ    -  द्वेष करणे

२) कान पिळणे -

प्रचलित अर्थ  -  ' कान ' हा अवयव पिळणे

वेगळा अर्थ    -  शिक्षा करणे, अद्दल घडवणे.


!! आपल्याला माहीत असणे गरजेचे असे. !!


• वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून  त्याचा ( वाक्प्रचाराचा वाक्यात उपयोग करावा , त्याच्या अर्थाचा नाही. ) वाक्यात उपयोग करणे.


• काही वाक्प्रचार , त्याचे अर्थ व वाक्यात उपयोग अभ्यासा :

१) आकाश ठेंगणे वाटणे - खूप आनंद होणे .

स्काँलरशिप परीक्षेत जिल्ह्यात प्रथम आल्यामुळे समिर ला आकाश ठेंगणे वाटले.

२)उमेदीने जगणे - जिद्दीने जगणे.

ऐन गरिबीतही रामू उमेदीने जगला.

( आपल्या पाठ्यपुस्तकाच्या आधारे यादी वाढवा. )


• आपल्याला परीक्षेत येणाय्रा प्रश्नाचे स्वरूप :

१) पुढील वाक्प्रचार व अर्थ यांच्या जोड्या लावा :


        वाक्प्रचार                    उत्तरे                  अर्थ

(१) खांद्याला खांदा लावणे -  .........  (अ) निरुपयोगी असणे.

(२) कंठस्नान घालणे       -   .......... (आ)खूप कष्ट उपसणे.

(३) माश्या मारणे            -   .......... (इ) सहकार्य करणे.

(४) खस्ता खाणे            -    .......... (ई) ठार मारणे.


२) वाक्प्रचार - वाक्प्रचारांचे योग्य अर्थ शोधून लिहा :

(१) शिरोधार्य मानणे -

(अ) डोक्यावर घेणे  (आ) महत्त्व देणे  (इ) डोके खाजवणे

(२) पारख करणे -

(अ) तपासणी करणे   (आ) परीक्षण करणे (इ)निरीक्षण करणे


३) पुढील तक्ता पूर्ण करा :

    वाक्प्रचार                               अर्थ

चाहूल लागणे                       ------------------------ 

------------------------               लक्षपूर्वक ऐकणे 

आगीत उडी घेणे                   ------------------------ 

------------------------                खूप राग येणे


• अशाप्रकारे - पुढील अर्थासाठी योग्य वाक्प्रचार निवडा, योग्य अर्थ निवडा, बरोबर जोडी निवडा ( वाक्प्रचार व अर्थाची) , पुढील वाक्यांतील वाक्प्रचार शोधून लिहा, दिलेल्या वाक्यात कंसातील वाक्प्रचारांचा वापर करुन वाक्येपुन्हा लिहा, असे प्रश्न परिक्षेत येऊ शकतात...


• आपल्या पाठ्यपुस्तकातील पाठ वाचून ,  त्यातील वाक्प्रचार शोधा व त्यांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. ( एकूण पन्नास वाक्प्रचार )

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा