Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

मंगळवार, २५ ऑगस्ट, २०२०

काना वाचन सराव


का खा गा घा  चा छा जा झा टा ठा डा ढा णा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा  शा षा सा हा ळा क्षा ज्ञा


चाक चला छान छाया जागा झाड दादा घडा नाक नवा पाट पाय पास पहा पान फार फळ बाबा बाळ आकाश नारळ आडवा नवरा आरसा पाळणा भात मासा मामा आवाज बाजार राजा  कापड  भारत कागद भाकर मान शाळा कावळा राक्षस ससा गाढव रामराम साप चमचा वानर हवा चपला शहाणा हात तलाव साखर ज्ञान तलवार जनावर आजा आशा आज्ञा काका काळा कान खाट झगा गाल डबा घाव ताट घाम ताजा घार ताक चहा तारबाळ हा पहा बाळ हा आमचा बाळ छान छान बाळ लहान बाळ आमचा बाळ शहाणा बाळ बसला पाटावर साखरभात हातावर बाळा साखर भात खा मग दादाजवळ बस आजचा धडा वाच छान-छान अक्षर काढ काका काका या माझा थाट पहा. हात पहा. पाय पहा नाक पहा कान पहा साफ  छान

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा