Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

रविवार, १९ मे, २०२४

Words of A parts-11

                          Words of A analgous - ॲनॅलोगस = अनुरूप, सारखा

analysis - ॲनॅलिसिस् = विश्लेषण, पृथक्करण
analyst - ॲनॅलिस्ट् = पृथ्थकरण करणारा
anarchy - ॲनार्कि = बेबंदशाही, अराजकता
anatomist - अनॅटॉमिस्ट =शरीररचनाशास्त्रविशेषज्ञ, शस्त्रक्रियापारंगत
anatomy - अनॅटॉमि = शरीररचनाशास्त्र
ancestor - अनसेस्टर = पूर्वज, वाडवडिल
anchor - ॲकर = जहाजाचा नांगर, नांगर टाकणे
ancient - एन्शन्ट् = प्राचीन, जूनाट
anecdote - ॲनेक्डोट = प्राचीन, जुनाट.    छोटी रंजक कथा, उपाख्यान, घटनावृत किस्सा
anew - ॲन्यू = एकदम नविन, पुनः
angel - एन्जल = देवदूत, रक्षक देवता
anger - ॲंगर = क्रोध, राग, संताप
angle - अँगल = कोन, कोपरा
angler - अँग्लर = नदीमध्ये गळाने मासे पकडणारी व्यक्ती
angry - अँग्रि = क्रोधित, रागावलेला
anguish - अँग्विश = तीव्र दुःख, वेदना
angular - अँग्यूलर = कोन असलेला
animal -‌ ॲनिमल = प्राणी, पशू
animate - ॲनिमेट = जिवंत करणे, सचेतन करणे
ankle - ॲंकल = पायाचा घोटा
anklet - अँकलेट = पैंजन, पायाच्या घोट्यावर घालण्याचा दागिना
annals - ॲनल्झ् = वर्षिक घटनांचा वृतांत
annex - ॲनेक्स = जोडपत्र, पुरवणी जोडणे
annexe - ॲनेक्सी = इमारतीला जोडून केलेले बांधकाम, विस्तार
anniversary - ॲनिव्हर्सरि = प्रतिवार्षीक जयंती, पुण्यतिथी
annihilate - ॲनिहिलेट = पूर्णपणे नाश करणे
announce - अनाउन्स = जाहिर करणे
annoy - अनॉय = त्रास देणे, क्षुब्ध करणे
annual - ॲन्युअल = वार्षिक
annuity - ॲन्युइटि = वर्षासन
anoint - अनॉइन्ट = तेल, मलम लावणे, धार्मिक विधी
anomalous - अनॉमलस = असंबंद्ध
anonymous - अनॉनिमस् = निनावी
another -अनदर = आणखी एक, वेगळा
answer आन्सर = उत्तर देणे, उत्तर, जवाब
antagonism - ॲन्टॅगॉनिझम = विरोध, शत्रुत्व
ante - ॲन्टि = अग्रीम रक्कम
antelope - ॲन्टिलोप् = काळवीट, सांबर
anterior - ॲन्टीरिअर = पूर्वकालिक, अगोदरचा
anthem - ॲन्थेम = स्तुतीगान, स्तोत्र
anthill - ॲन्टहिल = मुंग्यांचे वारूळ
anthology - ॲन्थॉलॉजि = काव्य संग्रह, काव्यवेचे, निवडक वेचे
anti - ॲन्टि =विरोधी, विरोधक प्रतिजैविक, सुक्ष्मजंतूनाशक
anticipate - ॲन्टिसिपेट = अपेक्षा करणे
antidote - ॲन्टीडोट = रोगावर उतारा,
antique - ॲन्टिक = जुना, प्राचिन, जुन्या तन्हेचा
antiseptic - ॲन्टिसेप्टिक = सडणे थांबविणारे, ससंर्ग न होऊ देणारे औषध
antler - ॲन्टलर = सांबराच्या शिंगांचा फाटा
antonym - ॲन्टॉनिम =विरूद्धार्थी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा