Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

गुरुवार, ५ ऑक्टोबर, २०२३

वंदे मातरम

 वन्दे मातरम्


 


सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्


सस्य श्यामलां मातरंम् .


शुभ्र ज्योत्सनाम् पुलकित यामिनीम्


फुल्ल कुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,


सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्


सुखदां वरदां मातरम् ॥कोटि कोटि कन्ठ कलकल निनाद कराले


द्विसप्त कोटि भुजैर्धत खरकरवाले


के बोले मा तुमी अबले


बहुबल धारिणीम् नमामि तारिणीम्


रिपुदलवारिणीम् मातरम् ॥तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म


त्वं हि प्राणाः शरी


बाहुते तुमि मा शक्ति,


हृदये तुमि मा भक्ति,


तोमारै प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे ॥


त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी


कमला कमलदल विहारिणी


वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्


नमामि कमलां अमलां अतुलाम्


सुजलां सुफलां मातरम्

 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा