Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

शनिवार, २२ ऑक्टोबर, २०२२

नववी दिवाळी अभ्यास

 नववी संपूर्ण अभ्यास

अनु. क्र.
    विषय
         लिंक
    1
    मराठी
    2
    हिंदी
    3
    इंग्रजी
    4
    गणित -१
    5
    गणित-२
    6
    गणित सेमी-1
    7
    गणित सेमी-2
    8
   सामान्य विज्ञान-१
    9
 सामान्य विज्ञान-२
   10
General science part-1
   11
General science part-2
   12
  इतिहास
  

   13
  भूगोल


  

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

अनु क्रवर्ग ली ते 10 वी

संपूर्ण अभ्यास लिंक
1
पहिली
2
दुसरी
3
तिसरी
4
चौथी
5
पाचवी
6
सहावी
7
सातवी
8
आठवी
9
नववी
10
दहावी
11
नवोदय सराव
12
पाचवी शिष्यवृत्ती
13
आठवी शिष्यवृत्ती
14
१ली ते ८वी नोंदी
15
निबंध
16
भाषणसंग्रह
17
बोधकथा
18
नमुना प्रश्नपत्रिका
19
1ली ते 8 वी प्रकल्प
20
सामान्य ज्ञान21
English grammar
22
Moral stories
23
Essay


 

 

 

 

 

 

हिंदी निबंध

क्लिक करा

 

हिंदी कहानी

क्लिक करा

बेरीज सोडवा

क्लिक करा

वजाबाकी सोडवा

क्लिक करा

गुणाकार सोडवा

क्लिक करा

मराठी व्याकरण

क्लिक करा

इंग्रजी व्याकरण

क्लिक करा

बाराखडी

क्लिक करा

बाराखडी मराठी व इंग्रजी

क्लिक करा

ऑनलाईन नोंदि

क्लिक करा

सोपे इंग्रजी निबंध

क्लिक करा

Moral stories

क्लिक करा

प्रार्थना

क्लिक करा

 

समुहगीत

क्लिक करा

 

सुविचार

क्लिक करा

 

सोपे वाक्यवाचन

क्लिक करा

 

पाढे मराठी

क्लिक करा

 

Multiplication table

क्लिक करा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 अनु. क्र.
    नमुना प्रश्नपत्रिका
         लिंक
    1
इतिहास- राज्यशास्त्र
    2
 भूगोल- अर्थशास्त्र
क्लिक करा
    3
    

    4


    5


    6


    7


    8
 

    9


   10


   11


   12


  

 अनु क्र
घटकाचे नाव
टेस्ट लिंक

1
नमुना प्रश्नपत्रिका-1
2
नमुना प्रश्नपत्रिका-2
3
नमुना प्रश्नपत्रिका-3
4
नमुना प्रश्नपत्रिका-4
5
नमुना प्रश्नपत्रिका-5
6
नमुना प्रश्नपत्रिका-6
7
नमुना प्रश्नपत्रिका-7
8
नमुना प्रश्नपत्रिका-8
9
नमुना प्रश्नपत्रिका-9
10
नमुना प्रश्नपत्रिका-10
11
नमुना प्रश्नपत्रिका-11
12
नमुना प्रश्नपत्रिका-12
13
नमुना प्रश्नपत्रिका-13
14
नमुना प्रश्नपत्रिका-14
15
नमुना प्रश्नपत्रिका-15
16
नमुना प्रश्नपत्रिका-16
17
नमुना प्रश्नपत्रिका-17
18
नमुना प्रश्नपत्रिका-18
19
नमुना प्रश्नपत्रिका-19
20
नमुना प्रश्नपत्रिका-20
21
नमुना प्रश्नपत्रिका-21
क्लिक करा
22
नमुना प्रश्नपत्रिका-22
क्लिक करा
23
नमुना प्रश्नपत्रिका-23
क्लिक करा
24
नमुना प्रश्नपत्रिका-24
क्लिक करा
25
नमुना प्रश्नपत्रिका-25
क्लिक करा
 

 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा