Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

गुरुवार, २० ऑक्टोबर, २०२२

दहावी दिवाळी अभ्यास



*🌈🌸प्रथम सत्र दहावी मराठी संपूर्ण अभ्यास*
🔴 *१०.आप्पांचे पत्र स्थूलवाचन*
❇️ *९आश्वासक चित्र कविता*
🔴 *८.वाट पाहताना*
❇️ *७.गवताचे पाते*
🔴 *६ वस्तू (कविता)*
*❇️५वसंतहृदय चैत्र*
*🔴४.उत्तमलक्षण*
*❇️३.आजी कुटुंबाचं आगळ*
*🔴२.बोलतो मराठी*
*❇️१.जय जय भारत देशा*
❇️ *दहावी संपूर्ण अभ्यास*
*❇️दहावी प्रश्नपेढी*
*❇️English grammar*
*❇️मराठी निबंध*
*❇️हिंदी निबंध*
*❇️हिंदी कहानी*
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 
*पाचवी आठवी शिष्यवृत्ती, नवोदय*
 
दहावी संपूर्ण अभ्यास

अनु क्र.

         विषय

          लिंक

    1
     मराठी
    2
हिंदी(लोकवाणी)
हिंदी(लोकभारती)
    3
    इंग्रजी
    4
    गणित-१
    5
   गणित-२
    6
   गणित सेमी-1
    7
   गणित सेमी-2
    8
   विज्ञान-१
    9
   विज्ञान-२
   10
   विज्ञान सेमी-1
   11
   विज्ञान सेमी-2
   12
   इतिहास राज्यशास्त्र
  13
   भूगोल
  14
    प्रश्नपेढी



  पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास



अनु क्र



वर्ग ली ते 10 वी

संपूर्ण अभ्यास लिंक
1
पहिली
2
दुसरी
3
तिसरी
4
चौथी
5
पाचवी
6
सहावी
7
सातवी
8
आठवी
9
नववी
10
दहावी




11
नवोदय सराव
12
पाचवी शिष्यवृत्ती
13
आठवी शिष्यवृत्ती
14
१ली ते ८वी नोंदी
15
निबंध
16
भाषणसंग्रह
17
बोधकथा
18
नमुना प्रश्नपत्रिका
19
1ली ते 8 वी प्रकल्प
20
सामान्य ज्ञान



21
English grammar
22
Moral stories
23
Essay
24
संगणक व माहिती तंत्रज्ञान








 

 

 

 

 

 


हिंदी निबंध

क्लिक करा

 

हिंदी कहानी

क्लिक करा


बेरीज सोडवा

क्लिक करा


वजाबाकी सोडवा

क्लिक करा


गुणाकार सोडवा

क्लिक करा


मराठी व्याकरण

क्लिक करा


इंग्रजी व्याकरण

क्लिक करा


बाराखडी

क्लिक करा


बाराखडी मराठी व इंग्रजी

क्लिक करा


ऑनलाईन नोंदि

क्लिक करा


सोपे इंग्रजी निबंध

क्लिक करा


Moral stories

क्लिक करा


प्रार्थना

क्लिक करा

 

समुहगीत

क्लिक करा

 

सुविचार

क्लिक करा

 

सोपे वाक्यवाचन

क्लिक करा

 

पाढे मराठी

क्लिक करा

 

Multiplication table

क्लिक करा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा