Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

सोमवार, १७ ऑक्टोबर, २०२२

काना शब्द वाचा व लिहा

 काना शब्द वाचा व लिहा

आजा आशा आज्ञा काका काळा कान खाट गाल घाव घाम घार चहा  चाक चला छान छाया जागा झाड झगा डबा ताट ताजा ताक तार षा सा दादा घडा नाक नवा पाट पाय पास पहा पान फार फळा बाबा हा व बाळ भात मासा मामा राजा मान शाळा ससा साप हवा हात ज्ञानआकाश आडवा आरसा आवाज कापड  कागद  कावळा गाढव चमचा चपला नारळ नवरा पाळणा बाजार भारत भाकर राक्षस रामराम  वानर शहाणा साखर जनावर तलाव  तलवार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा