Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

मंगळवार, १४ जुलै, २०२०

इयत्ता-चौथी, परिसर अभ्यास 1 ,1.प्राण्यांचा जीवनक्रम

           1-प्राण्यांचा जीवनक्रम

सांगा पाहू

वरील चित्रे पाहा : (१) कुत्र्याची पिल्ले आणि त्यांची आई यांच्यात साम्य दिसते का? उत्तर : होय. कुत्र्याची पिल्ले त्यांच्या आईसारखीच रंग-रूपाने असतात. जरी ती आकाराने छोटी असली तरीही त्यांच्या व त्यांच्या आत बरेच साम्य असते
(२) फुलपाखरू आणि अंड्यातून बाहेर पडलेली अळी यांच्यात साम्य दिसते का? उत्तर : नाही.
 फुलपाखरू आणि अळी यांच्यात काहीही साम्य दिसत नाही. अळी मोठी झाल्यावर तिचे रूप पूर्ण बदलते व ती फुलपाखरू होते.
(३) कोंबडी अंडी घालते. कोंबडीची पिल्ले अंड्यांतून बाहेर पडतात. मांजरीची पिल्ले अंड्यांतून बाहेर पडतात का?
उत्तर : नाही, मांजरीची पिल्ले त्यांच्या आईच्या पोटी घेतात
 चाचणी सोडवा

२ टिप्पण्या: